Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Strada 9 Mai

Obiective importante de pe această stradă:
foto
harta
Strada 9 Mai

Denumiri vechi:

1556 In der Elzebuttengassen
1872 Elizabethgasse
1934 Elisabeta
1947 9 mai
 

Pe locul actualei clădiri situate la intersecţia cu str. Constituţiei, exista Biserica Manăstirii Sf. Elisabeta aflată în proprietatea Ordinului Franciscan. În anii 1526-1527 aici s-au ţinut slujbele luterane.
A fost demolată în 1868.

Piata Dragoner
Intersecţia străzii 9 Mai cu strada Ocnei s-a numit Piaţa Dragoner, după Straja Dragonilor (Dragonerwache) care a funcţionat aici intre 1687-1710. Iniţial pe acest spatiu se aflau două case. La mijlocul sec. XIX casa din faţă a fost demolata pentru lărgirea pieţei Dragoner, iar casa din spate a fost reclădită primind o serie de elemente baroce şi neoclasice.
Din 1880 la parterul acestei case va funcţiona o băcănie, iar după primul război mondial casa va fi cumpărată de Wilhelm Andree care va deschide un mare magazin de stofe. După război a funcţionat o Poştă, pe urmă în anii ‘50-’60 Librăria Noastră Nr. 2 care din anii ’70 şi până la demolare şi-a schimbat denumirea în Librăria Lyceum fiind una din cele mai mari librării din oraş. Clădirea va fi demolata la sfârşitul anilor '70.
În 1747 se amplasează o fântână cu ţevi in Piaţa Dragoner, fântână care va rezista până în a doua jumătate a sec. XIX.
După lărgirea pieţei, aici va fi locul unde se va tine talciocul până în 1904 când este mutat la capătul străzii Ocnei, pe locul fostei porţi Burger.

Momente importante:

1750 Este amplasată o fântână cu ţevi;
1871 Se demolează zidul oraşului dintre 9 mai şi Pielarilor;
1912 Se introduce tramvaiul spre piaţa Cibin;
1976 Se demolează insula de case din Piaţa Dragonilor.

ALTE CLĂDIRI IMPORTANTE DIN ACEASTĂ LOCAŢIE:

Strada 9 Mai

Str. 9 Mai nr. 18

mijl. sec. XIX
Clădire formată din subsol, parter şi etaj cu latura scurtă la stradă şi cea lungă pe limita din dreapta a parcelei. Faţada, păstrează la etaj trei ferestre dreptunghiulare, ancadrament din tencuială. Între niveluri apare un brâu profilat.
Acoperiş în două ape, pantă joasă, coamă  paralelă cu strada, o lucarnă tip ochi.

Farmacia lui Şt. Moga s-a deschis în ianuarie 1923 şi a purtat numele de Minerva.

Strada 9 Mai

Str. 9 Mai nr. 26

sec. XVIII
Clădire formată din subsol, parter şi etaj, are şapte axe la, etaj şi şase la parter, unde alături de ferestre se mai află o uşă pietonală şi un gang carosabil. Toate ferestrele au ancadramente din tencuială, solbanc. Streaşină  proeminentă, acoperiş puţin pronunţat, în două ape, două lucarne tip ochi.
Poarta de acces din lemn are două canaturi decorate cu casete dreptunghiulare.

Strada 9 Mai

Str. 9 Mai nr. 42

sf. sec. XIX, 1/4 XX

Clădire formată din parter, etaj şi mansardă.
La etaj, deasupra gangului porţii se află un bowindow cu ferestre pe cele trei laturi. Acoperiş în două ape, coama paralelă cu faţada. Iniţial clădirea avea un singur etaj, poarta era boltită, iar acoperişul pornea de la brâul de tigla existent. În primul sfert al sec. XX, gangul s-a modificat devenind dreptunghiular, s-a ridicat mansardă şi s-a construit bowindow-ul.
Aici a copilărit scriitorul şi poetul Andrei Codrescu.

Strada 9 Mai

Str. 9 Mai nr. 54

4/4 XVIII - 4/4 XIX.
Imobil format din parter şi etaj rezultat din unificarea a două clădiri distincte. Faţada (sf. sec. XIX) este structurată în şapte axe la etaj şi şase la parter. Parter marcat prin patru lezene cu capitel doric. Ferestrele au ancadrament lat, profilat.
Gang în arc segment de cerc, poartă din lemn în două canaturi, decor de chenare dreptunghiulare. Ferestrele etajului au ancadrament asemănător cu cele de la parter. Sub streaşină se repetă brâul profilat.
Acoperiş în două ape, pantă redusă, coamă paralelă cu faţada.

Strada 9 Mai

Str. 9 Mai nr. 57

sec. XIX- 1/4 XX.
Clădire formată din subsol, parter şi etaj. Faţada are trei axe: la parter, în stânga, două ferestre mari, în dreapta, accesul dreptunghiular al gangului porţii carosabile (canaturi din lemn decorate cu chenare în relief). Ferestrele etajului prezintă obloane cu şipci reglabile, parapet decorat cu casete în relief. Deasupra gangului porţii, bowindow de plan poligonal cu ferestre pe fiecare latură.
Acoperiş în două ape, coamă paralelă cu faţada, două lucarne tip ochi.

Comentarii

mb @ 31/03/2016, 14:04
Domnul Bararu, atelierul fotografic al bunicului d-voastra era in aceasta casa?
add a comment