Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Strada Avram Iancu

Obiective importante de pe această stradă:
foto
harta
Strada Avram Iancu

Este una dintre cele mai vechi străzi ale oraşului datând de la mijlocul sec. XIV odată cu definitivarea lucrărilor la a 3-a centură de fortificaţii. A fost locuită de meşterii înstăriţi iar ulterior de patricienii oraşului, timp de secole această stradă a fost cea mai bună adresă din Sibiu.
În 1556 apare sub denumirea de Reyssbargas, în 1776 este numită platea oryza iar din 1875 se numeşte Reispergasse până în 1919 când poartă actuala denumire de Avram Iancu, cu excepţia anilor 1948-1970 când a fost numită strada 23 august.
În 1736 este menţionată amplasarea unei fântâne cu ţevi. Fântâna amplasată în dreptul casei nr. 1, era împodobită cu o colosală scoică din piatră.
Clădirile de pe latura stângă de la numerele 7-11 au curtea sprijinită pe vechiul zid al cetăţii  din incinta III-a (1366), sau chiar au inclus turnuri de apărare cum este cazul caselor de la nr. 9, 13, 19 şi 31.
Strada Avram Iancu se lega de str. Gen Magheru printr-un pod zidit pe două bolţi. Podul împreună cu casa adiacentă a fost demolat la mijlocul sec. XIX pentru a se lărgi accesul la urcare.
La jumătatea străzii pe partea stângă porneşte Pasajul Şcolii printr-un tunel care face legătura cu oraşul de jos (Str. Movilei).
 

ALTE CLĂDIRI IMPORTANTE DIN ACEASTĂ LOCAŢIE:


Strada Avram Iancu

Str. Avram Iancu nr. 18

sec.  XVI-XVII ?; XVIII
Casă formată din subsol şi parter. Faţada structurată pe cinci axe. În dreapta, patru ferestre dreptunghiulare tradiţionale cu ancadrament din tencuială. Acoperiş în trei ape, coamă paralelă cu strada, prevăzut cu două lucarne de tip ochi. Subsolul datează din perioada medievală.

Strada Avram Iancu

Str. Avram Iancu nr. 22

sec. XVIII; 1860 - 1880
Casă de plan dreptunghiular care formează împreună cu imobilul din str. Magheru nr. 27 o incintă închisă.  Faţada este structurată pe patru axe şi prezintă decoraţiuni de factură neogotică. Streaşina acoperişului este susţinută de o friză de arce neogotice trilobate, asemănătoare gurilor de aruncare. 
Acoperiş în două ape, coamă paralelă cu strada.

Actualul aspect al clădirii datează din anul 1860 când a fost refăcută de Johann Pechi.

Strada Avram Iancu

Str. Avram Iancu nr. 26

1920 - 1940
Clădire formată din subsol, parter şi etaj cu faţada pe şapte axe; În stânga se situează un bowindow cu trei laturi căruia, la parter îi corespunde uşa de acces pietonal. Parapetele ferestrelor sunt decorate cu chenare dreptunghiulare în sgrafito. Acoperiş în două ape, coamă paralelă cu faţada, aici fiind amplasate şi două lucarne de tip ochi.

Casa a fost ridicată de familia Grünberger.

Strada Avram Iancu

Str. Avram Iancu nr. 33

sec. XVII; sec. XVIII
Clădire alcătuită din mai multe corpuri unificate ce formează o incintă. Faţada aripii la stradă are 6 axe. Acoperiş, în două ape, cu coamă paralelă cu faţada. Pivniţele sunt boltite semicilindric.

Sediul redacţiei ziarului Tribuna (a lui Nicolae Droc) între 1928-1935.

add a comment