Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Strada Mitropoliei

Obiective importante de pe această stradă:
foto
harta
Strada Mitropoliei

Denumiri vechi:
1751 Fleischergasse
1915-1919 Gewehrgasse
1919 Mitropoliei
1948 1 mai
1990 Mitropoliei

Actuala stradă a Mitropoliei, printre cele mai vechi din oraş, s-a format odată cu incinta a 3-a de fortificaţii pentru prima dată fiind amintită în documente sub numele de ‘platea carnificum’ în 1494. Din 1751 se numeşte Fleischergasse, iar din 1919 poartă actuala denumire de Mitropoliei.
În perioada comunistă s-a numit strada 1 Mai.
În 1743 este amplasată o fântână cu ţevi în dreptul casei cu nr 19;
În 1869 strada este prelungită prin străpungerea zidului de apărare, până în str. Şaguna; Porţiunea de la parc la Şaguna s-a numit Pasaj Cristea (Durchbruchgasse);
 

ALTE CLĂDIRI IMPORTANTE DIN ACEASTĂ LOCAŢIE:


Strada Mitropoliei

Str. Mitropoliei nr. 5

4/4 sec. XIX
Casă formată din subsol, parter şi etaj. Faţada este structurată pe patru axe la etaj, cu ferestre dreptunghiulare, ancadrament canelat, pervaz, ecuson central şi cornişă dreaptă. Streaşină lată, acoperiş în două ape, două lucarne de tip ochi.

La parter au existat spaţii comerciale din 1853 când Ludwig Pankiewicz, proprietarul casei, deschide un magazin de stofe. La sfârşitul sec. XIX aici era o brutărie, iar în perioada interbelică magazinul de delicatesuri Fritz Wallepagi, urmat în 1938 de Wolff & Steilner.

Strada Mitropoliei

Str. Mitropoliei nr. 23

sec. XVI, a doua jumătate a sec. XVIII
Clădirea este compusă din mai multe corpuri unificate sub forma unei incinte. Aripa de la stradă care constituie partea mai veche a clădirii, are faţada structurată pe 5 axe la etaj, cu poarta dreptunghiulară de acces situată central. Parterul integral tratat cu bosaje este despărţit printr-o cornişă de etaj. Ferestrele de la etaj surmontate de lunete semicirculare sau de frontoane triunghiulare şi parapeţii ornaţi cu motive vegetale. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, are o streaşină lată şi două lucarne ochi. Gangul este boltit semicilindric, iar încăperea mare din stânga acestuia este boltită în cruce.

La începutul sec. XX aici a funcţionat grădiniţa evanghelică condusă de Henriette Capesius.

Strada Mitropoliei

Str. Mitropoliei nr. 31

sec. XVI-XVII; a doua jumătate a sec. XVIII
Casă formată din subsol şi parter cu patru ferestre cu ancadramente simple şi chenare în dreptul parapeţilor. În dreapta faţadei se află o împrejmuire de zidărie protejată cu ţiglă, în care este practicată o poartă amplă în arc mâner de paner. Acoperişul înalt în trei ape, cu coamă paralelă cu faţada principală, prezintă două lucarne înalte acoperite în trei ape.

La sfârşitul sec. XVIII aici a locuit Dr. Michael Neustäter, protomedicus al Marelui Principat al Transilvaniei.

În perioada interbelică aici era băcănia "Augusta" a lui A. Greavu.

Comentarii

Besoiu Ciprian @ 12/06/2014, 19:14
Bună ziua! Nu vă recomand să folosiți superlative! În Cluj-Napoca există o stradă cu 4 biserici aparținând de 4 culte diferite. B-dul 21 Dec: Bis. Evanghelică, Bis. Unitariană, Bis. Reformată, Bis. Catolică
add a comment