Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Strada Ocnei

Obiective importante de pe această stradă:
foto
harta
Strada Ocnei

Denumiri vechi:

1598 Unterhalb der Lugen Pruk
1751 Unter der Lugenbrucke (din Piaţa Mică până la Piaţa Dragoner), Burgergasse (până la capăt)
1875 Burgergasse
1947 Karl Marx
1990 Ocnei

Strada Ocnei, făcea legătura între Poarta Ocnei (Burger) în prezent Uzinele Independenţa şi Piaţa Mică, fiind o arteră importantă a oraşului încă din evul mediu.

Piata Dragoner
Intersecţia străzii 9 Mai cu strada Ocnei s-a numit Piaţa Dragoner, după Straja Dragonilor (Dragonerwache) care a funcţionat aici intre 1687-1710. Iniţial pe acest spatiu se aflau două case. La mijlocul sec. XIX casa din faţă a fost demolata pentru lărgirea pieţei Dragoner, iar casa din spate a fost reclădită primind o serie de elemente baroce şi neoclasice.
Din 1880 la parterul acestei case va funcţiona o băcănie, iar după primul război mondial casa va fi cumpărată de Wilhelm Andree care va deschide un mare magazin de stofe. După război a funcţionat o Poştă, pe urmă în anii ‘50-’60 Librăria Noastră Nr. 2 care din anii ’70 şi până la demolare şi-a schimbat denumirea în Librăria Lyceum fiind una din cele mai mari librării din oraş. Clădirea va fi demolata la sfârşitul anilor '70.
În 1747 se amplasează o fântână cu ţevi in Piaţa Dragoner, fântână care va rezista până în a doua jumătate a sec. XIX.
După lărgirea pieţei, aici va fi locul unde se va tine talciocul până în 1904 când este mutat la capătul străzii Ocnei, pe locul fostei porţi Burger.


ALTE CLĂDIRI IMPORTANTE DIN ACEASTĂ LOCAŢIE:

Strada Ocnei

Str. Ocnei nr. 13

sec. XVII-XVIII
Corpul principal format din parter şi etaj are 4 axe pe nivel, cu gangul în arc de cerc în extremitatea dreaptă. Decoraţia constă din bosaje, ancadramente simple şi brâie. Acoperişul în două ape are două lucarne ochi.

La începutul sec. XX aici era magazinul de prezentare al Asociaţiei măcelarilor (Fleischeinkaufshalle der Salamimacher Konsortium ), iar în perioada interbelică apare sediul fabricii de lenjerie Alco.

Strada Ocnei

Str. Ocnei nr. 19

sec. XVII-XVIII
Clădire formată din parter şi etaj, cu latura scurtă la stradă, cu 3 axe pe nivel. Frontul este completat de poarta protejată în arc de cerc. Acoperişul în 3 ape are coamă perpendiculară pe faţadă şi o lucarnă cu rupere de pantă.

În perioada interbelică Brutăria Michael Wallman.

Strada Ocnei

Str. Ocnei nr. 27

sec. XVIII
Clădire pe un singur nivel cu latura lungă la stradă, are în axul central portalul mâner de paner, subliniat prin chenare de tencuială şi lezene cu bosaje, iar în lateral câte două axe, cu obloane din şipci. Acoperişul înalt, în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, prezintă două lucarne ochi.

Aici a funcţionat o brutărie începând cu mij. sec. XIX şi până la naţionalizare.

Strada Ocnei

Str. Ocnei nr. 28  

sec. XVIII; 1810 - 1830.  
Casă formată din subsol şi parter cu latura lungă la stradă. Faţada în şase axe, ferestre obloane din şipci reglabile, ancadramente din tencuială. Streaşină profilată, acoperiş în două ape, coamă paralelă cu faţada, două lucarne tip ochi.

add a comment