Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Strada Alexandru Odobescu

Obiective importante de pe această stradă:
foto
harta
Strada Alexandru Odobescu

Denumiri vechi:

1639 Unter der Schulen
1853 Unter dem Rathaus
1870 Unter dem Johannisreg
1972 Pempflingergasse
1934 Pempflinger
1947 Alexandru Odobescu

Complexul "Groapa cu lei"
Complexul urbanistic demolat în 1934 care se întindea de la Liceul de Arte şi până la intersecţia cu strada Moş Ioan Roată, a fost centrat în jurul unei clădiri emblematice pentru Sibiul de altădată, Casei cu lei.
Între fosta clădire care exista pe locul Liceului de Arte şi casa care purta pe vremuri numărul 16, exista un pasaj de trecere cu două arcade, lat de 2,80 m şi pavat cu pietre de râu.
Casa cu lei, clădirea de la nr. 18, era cea mai impresionată clădire din această insulă de locuinţe. Spre strada Moş Ioan Roată se înalţa pe trei nivele plus acoperiş mansardat. La etajul 2 era o frescă reprezentând prorocul Daniel cu leii. Proprietarul casei la mijlocul secolului al XVIII-lea era meşterul turnător în cupru Johann Sebastian, al cărui fiu s-a căsătorit în anul 1759 cu fiica consilierului municipal Johann Fieltsch.
Grilajele recuperate de la aceste case se pot vedea la Muzeul de Istorie
(Sursa: P e t r e B E Ş L I U  M U N T E A N U: O insulă de case demolate în Sibiu în perioada interbelică)
 ALTE CLĂDIRI IMPORTANTE DIN ACEASTĂ STRADĂ:

Strada Alexandru Odobescu

Str. Al. Odobescu nr. 3

sec. XVIII
Clădire formată din subsol, parter şi etaj. Ferestrele prezintă ancadramente late. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, prezintă două lucarne ochi.

Strada Alexandru Odobescu

Str. Al. Odobescu nr. 5

a doua jumătate a sec. XVIII
Clădire cu două corpuri pe o parcelă triunghiulară. Corpul aflat pe colţ cu strada Cojocarilor este de factură rurală, prezintă un fronton trapezoidal, acoperiş în două ape şi două lucarne ochi. Extremitatea din dreapta celui de-al doilea corp este teşită, preluând forma străzii, şi se continuă cu împrejmuirea de zidărie, protejată, cu poartă dreptunghiulară.

Strada Alexandru Odobescu

Teatrul Gong

Construit la 1937 de arhitectul Ernst Sontag ca sală de sport pentru Gimnaziul Evanghelic.
Aici a existat cinematograful Victoria din 1946, redenumit ulterior Tineretului.
Din 21 decembrie 1949 la etaj s-a instalat Teatrul de Păpuşi "Licurici" care un an mai târziu devine proprietarul sediului.
Din 1997 denumirea se schimbă în Teatrul GONG.

add a comment