Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Strada Tipografilor

Obiective importante de pe această stradă:
foto
harta
Strada Tipografilor

Denumiri vechi:

1495 Dy Wyse
1556 Auff der Wysen
1751 Nieder Wiesen (din Lazăr în P-ţa Schiller), Obere Wiesen (din P-ţa Schiller la Papiu Ilarian)
1872 Wiesengasse
1934 Livezii
1947 Al Petofi
1970 Tipografilor

Stradă paralelă cu Bălcescu şi Cetăţii, prezintă aspectele unei arhitecturi eteroclite cu construcţii realizate între sec. XVI şi începutul sec. XX.
La mijlocul străzii se deschide Piaţa Schiller cu bustul celebrului dramaturg german aşezat pe un soclu într-o nişă din clădire.

ALTE CLĂDIRI IMPORTANTE DIN ACEASTĂ LOCAŢIE:

Strada Tipografilor

Str. Tipografilor nr. 10

sec. XVIII;
Clădire formată din subsol, parter şi etaj. Faţada are trei axe, atât la parter cât şi la etaj. În partea stângă gangul porţii arcuit semicilindric.
Acoperiş în două ape, coamă paralelă cu faţada, două lucarne tip ochi.

Strada Tipografilor

Str. Tipografilor nr. 13

4/4 sec. XIX - 1/4 XX (există la 1876, din pictura lui Böbel)
Clădire formată din subsol, parter şi etaj, faţada lungă spre str. Tipografilor, rezultat al unificării a două case. Împreună cu nr. 15 formează o incintă închisă.
Acoperiş în două ape, trei lucarne tip ochi, coamă paralelă cu faţada.

Strada Tipografilor

Str. Tipografilor nr. 14

1/4 sec. XX.
Clădire de plan dreptunghiular cu latura îngustă la stradă. Faţada structurată în trei axe,  ferestre cu obloane din şipci reglabile. Streaşina proeminentă, acoperiş în două ape, coamă paralelă cu faţada, trei lucarne dreptunghiulare plate acoperite prin rupere de pantă.

add a comment