Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Str. Moş Ion Roată

Denumiri vechi:

1590 Entengasse
1751 Antengasse
1790 Entengassel
1936 Raţelor
1947 Moş Ion Roată

Până în 1937 pe această stradă se găsea piaţa de pomi.

foto
harta
Str. Moş Ion Roată
Obiective importante din Str. Moş Ion Roată
Str. Moş Ion Roată

Str. Moş Ion Roată nr. 1

sf. sec. XIX- înc. sec. XX
Clădire în L formată din parter şi etaj cu faţada scurtă cu două ferestre pe nivel, decorate cu bosaje de colţ, ancadramente şi panouri romboidale în dreptul parapeţilor de la etaj. Frontul este completat de poarta practicată într-o împrejmuire de zidărie, cu partea superioară curbată.
Acoperişul în două ape, una spre stradă cu o lucarnă ochi şi una spre curte.

Str. Moş Ion Roată

Str. Moş Ion Roată nr.6

sec. XV - XVIII
Casă compusă dintr-un corp de clădire cu latura lungă orientată spre str. Moş Ion Roată, iar cea scurtă spre str. Turnului. Pe acoperiş: o lucarnă tip ochi şi  coş de fum baroc evazat la bază.
Imobil cu ziduri groase de până la 90 cm., specific pentru arhitectură medievală urbană sibiană, cu  mare valoare ambientală.

Istoric:

Casa a aparţinut familiei Brukenthal; În a doua jumătate a sec. XIX proprietar era Josef Hess care avea un atelier de lăcătuşerie.
În perioada interbelică aici era deschisă librăria lui Gustav Nikesch (vezi fotografie album).

Str. Moş Ion Roată

Str. Moş Ion Roată nr. 9

sf. sec. XIX
Clădire formată din subsol, parter şi etaj cu aripa lungă spre stradă, cu o faţadă neoclasică cu şase axe decorată cu ancadramente surmontate la etaj de frontoane triunghiulare, bosaje la parter, măşti umane, cornişe şi consolete. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu strada.

Str. Moş Ion Roată

Str. Moş Ion Roată nr. 13

sec. XVIII
Casa, formată din parter şi etaj cu faţada modificată, prezintă obloane din şipci reglabile, acoperiş în două ape, cu coamă paralelă cu strada şi este legată de casa de la nr. 15 printr-o poartă în arc de cerc.

Str. Moş Ion Roată

Str. Moş  Ion Roată nr. 15

sec. XVII; sf. sec. XVIII- înc. sec. XIX
Clădire formată din parter şi etaj cu latura lungă la stradă şi cea scurtă spre str. Turnului, cu patru ferestre cu obloane pline la parter şi cinci cu obloane din şipci la etaj. Faţada spre  Turnului e separată de cea spre  Moş Ion Roată printr-un masiv contrafort de colţ şi are 4 axe. Acoperişul în trei ape are o lucarnă ochi pe faţada lungă şi un pinion trapezoidal spre curte.

Istoric:

De la sfârşitul sec. XIX şi până la primul război mondial aici a funcţionat magazinul de căzi de baie “cadele de scăldat” al lui Gustav Stuchlich.
În perioada interbelică apare magazinul de sticlărie şi porţelanuri Sonnleitner & Wandschneider.

add a comment