Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Str. Bastionului

Strada s-a format dupa demolarea în 1903 a curtinei care lega Bastionul Soldisch de fosta Poartă a Cisnadiei.
În perioada interbelică s-a numit Pasajul Cristea.

foto
harta
Str. Bastionului
Obiective importante din Str. Bastionului
Str. Bastionului

Str. Bastionului nr. 2

sec. XVII; sec. XVIII
Corpul principal, compus din patru segmente cu înălţimi diferite, cu latura lungă spre str. Bastionului, acoperit în două ape, cu coamă paralelă cu strada şi lucarne ochi. Faţada prezintă ferestre tradiţionale de mici dimensiuni, tâmplărie barocă şi coşuri de fum masive, de epocă. Acces în pridvor, delimitat de contraforţi, printr-o scară într-o rampă. Corpul din curte intersectează zidul incintei a III-a pe latura de nord a parcelei.

Str. Bastionului

Str. Bastionului nr. 4

sec. XVII; sf. sec. XVIII; înc. sec. XIX
Corpul principal format din demisol şi parter, dreptunghiular, cu latura lungă la stradă prezintă cinci ferestre tradiţionale. Faţada scurtă prezintă două ferestre tradiţionale şi uşă acces garaj demisol, fronton trapezoidal.
Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu strada, cu coş masiv, acoperit în două ape, spre curte.

Str. Bastionului

Str Bastionului nr 6

În 1909 la 1 septembrie se deschide un leagăn de copii (Evang. Schulkinderhort sau Kleinkinderwaisenheim) de către Asociaţia pentru ocrotirea copilului.

Clădirile aflate pe bastion au găzduit Căminul de şcolari (1911-1912) şi au fost realizate după planurile arhitecului F. Buertmes.
În perioada interbelică va fi Azil de copii şi grădiniţă evanghelică (Ev. Kinderhort und Kindergarten A.B.).
Actualul leagăn de copii, în perioada comunistă s-a numit Casa copilului, iar în clădirea colţ cu Alba Iulia a funcţionat o creşă.

add a comment