Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Pasajul Scărilor

Denumiri vechi:

1743 Auf dem stupchen


1860 Pasajul este amenajat, se desfinţează rampa de urcare;

foto
harta
Pasajul Scărilor
Obiective importante din Pasajul Scărilor
Pasajul Scărilor

Pasajul Scărilor nr. 1

sec. XV - XVI; XVIII; 1860
Clădire formată din subsol, parter şi etaj de plan dreptunghiular, latura scurtă spre Pasajul Scărilor. Faţadă cu două ferestre protejate de oblon plin.
Acoperiş într-o apă, trei lucarne tip ochi. Subsol databil în evul mediu, cu bolţi semicilindrice cu penetraţii.

Pentru scurt timp în primul deceniu al sec. XX, Viktor Hess îşi muă aici fabrica de cântare.

Pasajul Scărilor

Pasajul Scărilor nr. 2

Sec. XV - XVI; XVIII; 1860
Clădirea este formată din două corpuri de clădire legate print-un zid cu o poartă în arc. Corpul mai vechi de clădire (din partea dreaptă intrării) a fost construit în sec. XVI.
Peretele corpului din dreapta este legat de zidul incintei cetăţii printr-un arc butant masiv. Pavajul din curte este din piatră de râu cu rigolă la mijloc.

Pasajul Scărilor

Pasajul Scărilor nr. 3

sec. XV - XVI; XVIII; 1860
Desfăşurată pe un plan simplu dreptunghiular, clădirea se compune din parter un etaj şi subsol parţial.

O încăpere are stucatură din sec. XVIII.

Franzelăria lui Buchinger Josef care era şi proprietar.

Pasajul Scărilor

Pasajul Scărilor nr. 4

sec. XV - XVI; XVIII.
Imobil format din trei corpuri. Corpul de clădire alipit dinspre str. Pasajului are formă dreptunghiulară în plan şi e format dintr-un subsol şi un parter înălţat spre curte din cauza pantei terenului. Subsolul parţial e acoperit cu o boltă cilindrică. Acoperiş cu pinion ascuţit şi pantă foarte abruptă.

Istoric:

Clădirea construită la sfârşitul sec. XIV şi începutul sec. XV a avut destinaţie de clădire a vămii- vechii cetăţi a Sibiului în faţa porţii de intrare dinspre vechea primărie. Aici se plăteau biletele de intrare în cetate şi taxele pentru diferitele produse ce se duceau spre vânzare în oraş.

add a comment