Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Biserica Evanghelică C.A.: Elemente valoroase

Biserica Evanghelică C.A.: Elemente valoroase
Click pe text pentru a deschide o imagine:  
1 Cristelniţa de bronz, opera meşterului Leonhardus din anul 1438; tradiţia pledează pentru turnarea ei din bronzul tunurilor turceşti capturate de către sibieni în 1437.
Pe suprafaţa sa, sunt realizate 228 de plachete în relief, multe din ele reprezentări figurative de influenţa bizantină
12 Cheile de boltă din colaterala sudică cu reprezentarea capului lui Isus, a mielului cu stindardul (Agnus Dei) şi a lui Isus cu cartea în mână (1425)
2 Fresca "Răstignirea" de Johannes de Rozenaw (1445 ) , ce reprezintă scena Răstignirii, încadrată de un chenar arhitectural în care sunt plasate personaje biblice, dar şi istorice, respectiv regii canonizaţi Ştefan şi Ladislau. 13 (în partea de jos) Icoana cu Isus pe cruce datată 1545
(în partea de sus) Epitaful primarului Peter Binder von Sachsenfels,(1765 );
3 Amvonul (1855); 14 Ferestrele din Cor (1899);
4 (în partea de jos) Epitaful Margaretei Budai
(în partea de sus) Epitaful lui Daniel von Klocknern (1754)
15 Altarul (1854);
5 Vechiul altar al bisericii evanghelice (1545) opera maestrului Vincentius, voleţii fiind inspiraţi din ciclul Patimilor lui Albrecht Dürer. 16 Uşa sacristiei şi lacătul de uşă medieval (aflat în interiorul sacristiei)
6 Pe cheile de boltă din colaterala nordică sunt reprezentaţi Maria şi Isus, apoi simbolurile evangheliştilor Luca şi Marcu. (aprx. 1425) 17 Portalul de sud (1457) cu uşa în stil Baroc;
7 Mormantul lui Samuel von Brukenthal (1803) 18 Relief cu tema Rugăciunea pe muntele măslinilor (sec. XV)
8 Epitaful lui Johann Haupt, primar şi comite, 1686 19 Ancadrament de uşă (1595) provenit foarte probabil din casa comitelui Albert Huet;
9 Epitaful lui Samuel Baussnern, primar şi comite (1780) 20 Portalul de nord realizat de pietrarul Nicolaus (1509)
10 Epitaful comitelui Valentin Franck von Frankestein realizat de Sebastian Hann în 1694 21 Clopotele din turn, cel mai vechi din sec. XV a fost retopit în1891
Ceasul din turn, actualul ceas datează din 1881
11 Piatra funerară a primarului Simon Baussner realizată din piatră policromată, (1749)    
Din inventarul mobil al bisericii mai pot fi menţionate:

- Un grup statuar din lemn, Isus între doi îngeri (a doua jumătate a secolului al XVI-lea), adus de la parohia evanghelică din Copşa Mare, care putea fi văzut în Ferulă;

- Placa comemorativă pentru cei căzuţi în primul război (1928) pe peretele din stânga navei;

- Ferestrele cu vitralii din transept (începutul sec. XX);

- Stranele din nave şi cor (1854/1855);

- Orga, construită de către firma Wilhelm Sauer (Frankfurt / Oder), montată în biserica sibiană în anul 1915;

- ‘Cronica pictată’ cu principalele evenimente din viaţa oraşului aflată pe peretele vestic al tribunei de deasupra Ferulei.