Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Biserica Evanghelică C.A.: Repere cronologice

Biserica Evanghelică C.A.: Repere cronologice
1322 Pe locul actualei biserici este documentată existenţa unei biserici mai vechi cu hramul Sf. Maria.
1350 Aproximativ în jurul acestui an se începe construcţia actualei biserici.
1371 Se menţionează într-un document construcţia corului, cea mai veche parte a bisericii de astăzi.
1424 Se reiau lucrările la construcţia bisericii prin supraînălţarea zidurilor cu 2.6 m, lărgirea navelor şi realizarea traveelor navei cu bolţi în cruce pe ogive.
1448 Biserica se extinde spre vest prin realizarea ferulei.
1457 Se realizează portalul sudic.
1471 Se încheie prima fază a construcţiei bisericii.
1474 Aspectul bisericii a fost modificat pe latura sudică după 1474, când s-a hotărât transformarea bazilicii într-o biserică-hală. S-a supraînălţat astfel peretele exterior sudic, iar în interior, prin transformarea structurii zidului, s-a format o tribună laterală prevăzută cu boltă stelată. Tribuna a fost prelungită şi deasupra navei sudice a ferulei, precum şi deasupra transeptului, dar aici a fost apoi înlăturată.
1477 Este mărită sacristia;
1494 Se încheie construcţia turnului bisericii, supraînălţat cu încă două etaje;
1499 Se mai adaugă un etaj la turn;
1509 În partea de nord se construieşte hala de intrare cu pridvorul din piatră realizat de meşterul Nicolae după modelul celui din sud.
1519 În partea de sud se construieşte un balcon şi hala de intrare;
1520 Se termină turnuleţul şi portiţa pentru scara în spirală de urcare în turn.
1585 Oraşul cumpără o nouă orgă.
1619 Turlele turnurilor sunt refăcute din cupru aurit dupa ce turnuleţul din partea de est a fost lovit de un trăznet.
1650 Pictorul Georg Hermann restaurează fresca lui Rosenaur din biserica parohială.
1676 Corul bisericii este pictat în albastru cu stele aurii iar nava bisericii este vopsită în alb.
1720 Vechiul altar se mută în Biserica Ursulinelor iar în loc se instalează noul altar.
1796 Se interzic înhumările în biserică, dar s-a mai făcut o singură excepţie, în anul 1803, când baronul Samuel von Brukenthal a fost depus în apropierea primului stâlp al navei centrale, în dreptul amvonului.
1805 Se renovează întreg acoperişul bisericii. Acesta primeste un aspect baroc.
1831 Se renovează acoperişul turnului mare, se revine la forma initiala.
1853 Ferula se desparte de corpul central printr-un zid; Mormintele din biserică sunt acoperite şi pietrele funerare sunt aşezate în Ferulă; Amvonul este mutat din nava centrală lângă arcul stâng al corului.
1855 Se termină lucrările de renovare iar biserica este resfinţită.
1869 Pietrele funerare sunt încastrate în pereţii ferulei.
1874 Se instalează clopotul Johannis cântărind 26 chintale.
1881 Se pune în funcţiune ceasul din turnul bisericii.
1890 Clopotul mare (sec. XIV) se fisurează. Este retopit, turnat din nou şi repus în turn în 1891.
1892 Biserica este încălzită de sobe cu cărbuni.
1905 Încep lucrări de reparaţii ample și lucrări de reconstrucţie la exterior și interior care vor dura până în 1914. Dintre acestea: reînoirea întregului acoperiș al turnului, înlocuirea cadrului de clopot printr-o construcţie metalică, montarea unui paratrăsnet, montarea unei instalaţii electrice și a unei încălziri electrice.
1915 La 24 decembrie se inaugurează noua orgă.
1928 Se dezveleşte în interiorul bisericii o placă comemorativă pentru cei căzuţi în primul război mondial.
1956 Biserica şi turnul sunt retencuite.