Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Catedrala Ortodoxă: Repere cronologice

Catedrala Ortodoxă: Repere cronologice
1857 5 octombrie: Episcopul Andrei Şaguna trimite împăratului Francisc Josif I “o rugare” (Nr. cons.785) cerând a i se acorda “concesiunea de a aduna milă în cuprinsul monarhiei de la creştinii bisericii ortodoxe” în vederea “zidirii unei biserici catedrale la episcopia din Sibiu”.
1 decembrie: Episcopul Andrei Şaguna în pastorala de Crăciun roagă credincioşii să contribuie la adunarea de fonduri.
1858 1 ianuarie: Împăratul Franz Iosif contribuie cu 1000 de galbeni pentru ridicarea catedralei;
1859 Baronul Şaguna cumpăra două imobile de pe actuala strada A. Şaguna în scopul găsirii unui loc pentru ridicarea viitoarei catedrale;
1897 Se prezintă trei propuneri de amplasare a viitorului edificiu: pe locul grădinii Flora (unde se găseşte în prezent Tribunalul), pe actuala strada a Mitropoliei sau pe strada Şaguna lângă bastionul Soldisch (pe locul liceului O. Goga);
1899 Se publică anunţul pentru concurs pentru realizarea planurilor catedralei;
1900 După discuţii aprinse în cadrul Comisiei, locul unde va fi amplasată catedrala rămâne actuala adresă din str. Mitropoliei;
1901 Se aprobă planul arhitecţilor Nagy şi Kommer;
1902 La 1 iulie începe demolarea vechii biserici greceşti şi a încă 6 imobile de pe străzile Mitropoliei şi Xenopol;
5 august: Punerea pietrei de temelie a catedralei cu ocazia zilei de naştere a Împăratului Francisc Iosif I;
1903 La 3 august se înalţă crucile celor două turnuri, înalte de 1.5 m înălţime. Construcţia catedralei este finalizată;
1904 Catedrala este tencuită în interior;
În decembrie se instalează cele 4 clopote în turnuri;
1906 13 mai: Are loc sfinţirea catedralei într-o procesiune impresionantă;
1916 Clopotele catedralei sunt confiscate de armata austro-ungară şi topite;
1929 Clopotele au fost retopite, reinstalate şi sfinţite;
1965 După cinci ani se finalizează pictura catedralei realizată în mare parte de pictorul Iosif Keber;