Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Str. Cetăţii nr. 30

Obiective importante de pe această stradă:
foto
harta
Str. Cetăţii nr. 30

Vechime: 1890

Descriere:

Imobil format din subsol, parter şi etaj cu planul neregulat. Faţada este organizată pe şapte axe la etaj şi parter. Parterul este separat de etajul neted printr-o cornişă. Central se află accesul pietonal, flancat de pilaştri plasaţi pe piedestal înalt, având capitel în formă de volută ce susţine un antablament cu friză nedecroşată. Ferestrele de la etaj sunt asemănătoare, cu specificarea că în partea superioară apare un fronton triunghiular. Cornişa este susţinută de o friză de console.

Elemente arhitecturale deosebite:

Gangul de acces cu tavanul decorat cu motive realizate prin şablon.

A locuit avocatul Lucian Borcia.

add a comment