Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Str. Mitropoliei nr. 8

Str. Mitropoliei nr. 8

sf. sec. XVIII- înc. sec. XIX

Corpul la stradă prezintă subsol, parter, etaj şi o mansardă. Arcul mâner de paner al gangului este mimat de cele două arce de deasupra ferestrelor de la parter. La etaj se află patru ferestre cu obloane din şipci. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, a fost modificat în perioada interbelică prin realizarea mansardei. Pivniţele sunt boltite semicilindric.
Cursiva din lemn cu parapeţi plini este decorată cu o succesiune de cercuri şi elipse în relief plat.

Din 1890 şi până la primul război mondial aici va fi sediul Asociaţiei de Credit (înfiinţată în 1864), iar după război sediul Băncii de Industrie şi Comerţ (Gewerbe-und Handelsbank A.G. Hermannstader) al cărui nume se mai poate descifra pe faţadă.

Comentarii

ThomasUnden @ 25/01/2018, 1:26
Living in France is one thing desired by many individuals. If you want to live in France then you have to get French property. You can read the advertisement section of the newspapers which has the section of houses for sale in France. After making a suitable choice, you should research about the properties for sale in France. French property is now a days very much wanted also.

If you want to live in France and spend your life there you should select a proper house. French property is not cheap and you need to make a major investment. You must also know about the properties for sale in France at various locations. The houses for sale in France come in different prices depending on the location
add a comment