Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Piaţa Mică nr. 10

Piaţa Mică nr. 10

Vechime: sec. XV-XVI; 1930-1940

Descriere:

Casa desfăşurată pe plan dreptunghiular cu laturile scurte spre cele două pieţe, se compune din subsol, parter, două etaje şi un etaj mansardat.
Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţadele, prezintă câte patru lucarne mari din zidărie, acoperite în două ape. Pivniţele păstrează elemente medievale.

Elemente deosebite:

- Faţada spre Piaţa Mică cu cele 4 arcade sprijinită pe pile groase de piatră cu profile foarte arhaice.

Istoric:

Etajul 2 şi mansarda datează din deceniul 4 al sec. XX
A fost sediul la Asociaţia de Credit (Hermanstadter Vorschuss-verein), înfiinţată în 1864, până în ultimul deceniu al sec. XIX când se mută în str. Mitropoliei.
În perioada interbelică, a fost sediul Băncii Medieşana (suc. Sibiu), iar după 1949 aici se instalează Cooperativa de Consum Unirea.

La parter au fost numeroase magazine, cel mai important fiind magazinul de manufacturi al lui Aurel Popescu, venit de la nr. 2 la începutul sec. XX.

Clădirea a fost în proprietatea Băncii Sparkasse până la naţionalizare.

add a comment