Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Strada Tipografilor

Strada Tipografilor

Denumiri vechi:

1495 Dy Wyse
1556 Auff der Wysen
1751 Nieder Wiesen (din Lazăr în P-ţa Schiller), Obere Wiesen (din P-ţa Schiller la Papiu Ilarian)
1872 Wiesengasse
1934 Livezii
1947 Al Petofi
1970 Tipografilor

Stradă paralelă cu Bălcescu şi Cetăţii, prezintă aspectele unei arhitecturi eteroclite cu construcţii realizate între sec. XVI şi începutul sec. XX.
La mijlocul străzii se deschide Piaţa Schiller cu bustul celebrului dramaturg german aşezat pe un soclu într-o nişă din clădire.

ALTE CLĂDIRI IMPORTANTE DIN ACEASTĂ LOCAŢIE:

add a comment