Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Str. Tribunei nr. 13

Obiective importante de pe această stradă:
foto
harta
Str. Tribunei nr. 13

A doua jumătate a sec. XIX

Clădire formată din subsol, parter şi etaj cu faţada cu elemente neoclasiciste. Decoraţia constă în bosaje incizate în tencuială, ancadramente complexe, cornişe, baluştri, friză cu ghirlande şi cornişă pe consolete. Acoperişul în două ape, cu pantă mică, prezintă trei lucarne ochi.

add a comment