Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Str. Tribunei nr. 17

Obiective importante de pe această stradă:
foto
harta
Str. Tribunei nr. 17

a doua jumătate a sec. XIX
Clădire formată din subsol, parter şi etaj, cu o faţadă neoclasicistă pe două travei. În stânga portalul înalt, în arc de cerc cu trafor metalic la partea superioară. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada. Gangul este boltit în cruce, cu muchii subliniate prin profilatură, cu arce dublouri ce descarcă pe pilaştri masivi.

add a comment