Patrimoniul istoric şi arhitectural al Sibiului

 

Şcoala în Sibiu: Repere cronologice

Repere cronologice
1380 Este menţionată existenţa unei şcoli pe locul unde se află în prezent Colegiul Brukenthal;
Este prima şcoală de pe actualul teritoriu al României!
1526 Dominicanii deschid o Şcoală superioară Studium generale Cibiniensis care va dispărea însă după introducerea reformei;
1692 Iezuiţii deschid un Gimnaziu Catolic;
1723 Georg Legradi deschide prima şcoală maghiară ;
1734 Călugăriţele Ursuline întemeiază o Şcoală de fete;
1773 Michael Blassius, pune bazele Şcolii de moaşe;
1780 Gimnaziul catolic este reorganizat sub numele de Gymnasium regium Cibiniensis;
1783 Se deschide lângă Biserica dintre Brazi Şcoala elementară greco-catolică;
1786 Prima şcoală ortodoxă de pregătire a învăţătorilor şi preoţilor;
1797 Se deschide Şcoala primară catolică de băieţi; Avea sediul în clădirea de lângă Turnul Sfatului; În 1948 se va desfinţa;
1803 Lângă Biserica din groapă Hagi Constantin Pop a întemeiat o „şcoală de normă”.
1829 Se deschide Şcoala de instrucţie militară;
1832 Se înfiinţează Şcoala de vânzători comerciali (Gremial-Handels Lehrlingsschule); Şcoala s-a aflat în administrarea Gremiului Comercial Sibiu. Acesta preluase averea fostei Societăţi de Comerţ Sibiu în 1869. La 3 iulie 1948 şcoală va fi desfinţată, iar în acelaşi an şi Gremiul. A funcţionat iniţial în Piaţa Huet, după 1893 se mută în Centumvirilor;
1833 Croitorul Zerner dăruieşte casa de lângă scările Turnului şcolii de meserii;
1835 Johann Michaelis înfiinţează o şcoală privată de fete care avea internat şi cantină. Şcoala s-a închis în 1849 când cei de la conducerea ei s-au refugiat peste Carpaţi;
1841 Are loc deschiderea Şcolii duminicale pentru ucenici - (Sonntagsschule für Lehrlinge);
1842 Se deschide Şcoala de meserii - (Gewerbeschule);
1844 Se deschide Academia de Drept; Aici erau studiate anumite ramuri de drept: dreptul natural, dreptul administrativ, civil şi economic. Se desfinţează în 1887;
1845 Se deschide Şcoala de gimnastică;
1857 Se inaugurează noua clădire a Şcolii militare din capătul Bd. Victoriei;
1858 Gimnaziul evanghelic se transformă în Gimnaziu superior;
1864 Se deschide Şcoala reală superioară  (Oberrealschule);
1866 Instituţia pentru pregătirea servitorilor (Dienstmann-Institutes), deschis în str. Arhivelor;
1867 Se deschide Şcoala de cadeţi în Cazarma 90;
1868 Gimnaziul de stat catolic este maghiarizat;
1869 Şcoala primară evanghelică din str. Ghe Coşbuc este abandonată;
1871 Theresa Jikeli deschide prima grădiniţă săsească;
1876 Şcoala de cadeţi se mută în noua clădire de pe Calea Dumbrăvii;

Se deschide Şcoala elementară maghiară din Avram Iancu;
1878 Şcoala elementară evanghelică este transformată într-o şcoală pentru cetăţeni; Şcoala reală evanghelică se extinde la 8 clase (Huet 5);
1882 În oraşul de jos se deschide o grădiniţă evanghelică;
1883 Se construieşte Căminul evanghelic pentru şcolari;

Se deschide Şcoala Civilă Primară de fete română;
1885 Se deschide Şcoala de muncă a Asoc. generale a femeilor evanghelice (Arbeitsschule des Hermannstädter Ortsvereins des ev. allg. Frauenvereins A. B.) iniţial în Arhivelor până la terminarea construcţiei din Filarmonicii în 1907;

Reuniunea cetăţenilor şi a meşteşugarilor construieşte un atelier-şcoală (Schülerwerkstätte);

Se deschide Şcoala primară de Stat de fete cu limba de predare maghiară. Va fi desfinţată în 1918;
1886 Se deschide Şcoala profesională pentru pantofari; În 1893 se mută pe Centumvirilor;

Se deschide Şcoala Civilă Superioară Românească pentru Fete în Şaguna;

Reuniunea cetăţenilor şi a meşteşugarilor deschide o Şcoală profesională ptr. industria lemnului (Fachschule für Holzindustrie) în strada Mitropoliei; 
1888 Şcoala agricolă a comitatului sibian îşi începe activitatea (Die Landwirtschaftliche Lehranstalt), deschisă în Terezian;

Julie Jikeli deschide pe Someşului o Şcoală de menaj pentru fete. În 1907 va fi încorporată în Şcoala de muncă a Asoc. generale a femeilor evanghelice şi transferată pe str. Filarmonicii;
1891 Se inaugurează Seminarul evanghelic (Landeskircheseminar ev. A.B.) din Bd. Victoriei;
1892 Se inaugurează noua Şcoală evanghelică de fete de pe str. Constituţiei;
1894 Deschiderea Şcolii de servitori a Asociaţiei femeilor evanghelice (Dienstbotenschule) (Arhivelor, Şcoala de Înot);
1895 Se deschide internatul pentru ucenici pe strada Arhivelor;
1896 Se deschide Şcoala elementară evanghelică în noua clădire de pe Al. Odobescu (actualul Liceu de Artă)
1899 Inaugurarea noului Gimnaziu maghiar de stat (Liceul Gheorghe Lazar);

Se inaugurează Şcoala de ucenici industriali şi comerciali pe str. Movilei ;
1900 Inaugurarea Şcolii elementare romano-catolice din str. Filarmonicii;
1905 În edificiul Băncii Albina se deschide Şcoala pentru economie şi industrie de casă;
1909 Deschiderea internatului evanghelic de băieţi din Avram Iancu nr. 8;

Leagănul de copii pe Bastionul Soldisch;

Se deschide noua Şcoală de cadeţi din Calea Poplăcii;
1910 Se deschide Şcoala elementară ortodoxă din str. Bastionului (actuala Sc. Gen. nr. 15);
1912 Deschiderea căminului evanghelic de elevi din Şaguna;
1913 Şcoala de menaj şi industrie de casă pe Dealului. Îşi va schimba denumirea în Şcoala Profesională de Fete;
1914 Se inaugurează Institutul de stat ptr. pregătirea moaşelor;
1919 Se deschide Liceul de fete în care se integrează şi Şcoala Civilă de Fete a Asociaţiunii. Din 1924 va purta numele de Liceul “Domniţa Ileana”;

Se înfiinţează Şcoala normală Andrei Şaguna;

Se înfiinţează Şcoala Superioară de Comerţ pentru Băieţi şi Fete;
1920 Şcoala de horticultură pentru femei pe Şcoala de Înot nr. 58, deschisă la 1 oct 1920;

Se deschide în complexul Teresianum un liceu romano-catolic de 8 clase şi un curs al şcolii comerciale superioare;
1925 S-a înfiinţat Şcoala de Arte şi Meserii pe str. Centumvirilor. Şcoala avea trei secţii: pantoferie, croitorie şi curelărie fină. Mai târziu va deveni Gimnaziul Industrial de băieţi, în anii ’40 se va numi Şcoala Tehnica Industrială, iar după venirea comuniştilor Grupul Şcolar de Cooperaţie Centrocoop;

Vechea şcoală care funcţiona în Mănăstirea Franciscanilor de pe Dealului îşi schimbă denumirea în Şcoala de surori medicale a măicuţelor franciscane;
La 19 aprilie 1938 şcoala şi-a schimbat din nou numele în Institutul de învăţământ al surorilor franciscane şi a funcţionat sub această denumire până în anul 1948.
1927 Se inaugurează noua Şcoală evanghelică de fete din str. Banatului;
1929 Pe strada Zaharia Boiu se inaugurează noua Şcoală primară de fete “Regina Maria”;
1930 Se deschide pe str. Mitropoliei nr. 13 Şcoala primară reformată de fete şi băieţi. Se desfinţează în 1948.
1934 Se deschide Şcoala generală din Terezian (actuala Sc. Gen. 13);
1936 Şcoala Elementară de Comerţ de băieţi se uneşte cu Şcoala Comercială Superioară de băieţi, formând Liceul Comercial de băieţi cu durata de 8 ani. Această organizare va rămâne până în anul 1948;
1948

Liceul Domniţa Ileana primeşte denumirea de „ Şcoala medie nr. 3 „ cu secţie reală şi umană. În următorii ani în şcoala funcţionează pe anumite perioade, o clasă cu predare în limba germană, iar din 1960 un număr de 4 clase, cu predare în limba maghiară.
La 1 aprilie 1970 liceul primeşte denumirea de Liceul Teoretic „ Octavian Goga”.

Şcoala profesională de ucenici a Uzinei Independenţa se deschide în clădirea fostei fabrici Herma;

Liceele Comerciale s-au transformat în Şcoli Tehnice de Administraţie Economică având şi Şcoala profesională comercială;

Se înfiinţează Grupul Şcolar Mediu Agricol în clădirea fostei Şcoli evanghelice de fete din str. Banatului; În clădirea Mănăstirii Franciscane se deschide Şcoala Tehnică Medicală nr. 2.

1949 Şcoala de surori de ocrotire în locul Şcolii de la Mănăstirea Franciscană, ea fiind plasată sub tutela Crucii Roşii şi subordonată Ministerului Sănătăţii;

Se deschide Şcoala Medie de Drumuri şi Lucrări de Arte. Va funcţiona în clădirea Liceului Brukenthal până în 1955 când primeşte clădirea de pe Pedagogilor, fosta Şcoală Şaguna.
1950 Se înfiinţează Şcoala Medie Tehnică Metalurgica în clădirea fostelor Şcoli Comerciale din str. Movilei nr. 8
1952 Şcoala medie tehnică de băieţi a fost mutată din Bucureşti în Sibiu, având sediul în str. Dealului 6; În anul 1955 Şcoala medie tehnică de băieţi şi Şcoala tehnică medicală nr. 2 s-au unificat sub denumirea de Centrul şcolar sanitar Sibiu.
1955 Şcoala Profesională de Ucenici a Ministerului Industriei Lemnului;
1957 Se înfiinţează Şcoala de Artă; Din anul 1964 şcoala s-a numit Liceul de Muzică, iar din 1965, Liceul de Muzică şi Arte Plastice;
1958 Se deschide Şcoala de meserii UCECOM pe str. Centumvirilor;
1959 Se deschide Şcoala Tehnică de Maiştri Independenţa;
1960 Se deschide Grupul Şcolar Independenţa;
1965 În clădirea de pe Pedagogilor, fosta Şcoală Andrei Şaguna, se deschide Şcoala Profesională de Construcţii; Şcoala a primit diferite denumiri în ton cu schimbările din învăţământul românesc: Centrul Şcolar de Construcţii, Liceul Industrial Nr. 7, Grup Şcolar Industrial de Construcţii – Montaj. Din 1997 şcoală a dobândit denumirea actuală : GRUPUL ŞCOLAR DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURA “CAROL I” şi tot din acest an şi-a dublat raporturile prin fuzionarea cu Liceul Ind. Nr. 6.
1966 În cadrul “Centrului Şcolar Sibiu” din str. Banatului, ia fiinţă Liceul Agricol până în 1992 când devine Grup Şcolar Agricol Sibiu.
În 1997 cu ocazia semicentenarului, şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar Agricol “D. P. Barcianu”, iar din 2000 funcţionează sub denumirea de Colegiul Agricol “D. P. Barcianu”.
1967 S-a înfiinţat Liceul Economic;
1970 Liceul Octavian Goga se mută în noul sediu de pe str. Mitropoliei;
1971 S-a înfiinţat Facultatea de Ştiinţe Economico-Administrative în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; În anul 1974, facultatea a fost reprofilată, devenind secţia de Drept Economic-Administrativ din cadrul aceleiaşi universităţi. Din anul 1977, odată cu înfiinţarea Institutului de Învăţământ Superior din Sibiu, ea devine Facultatea de Drept Economic-Administrativ în cadrul acestei instituţii, fiind singura facultate cu acest profil din România vremii.

Se înfiinţează Liceul Mecanic nr. 1 în cadrul Grupului Şcolar Independenţa. Ulterior va purta numele de Liceul Independenţa până în 1989 când se revine la vechea denumire de Grup Şcolar Independenţa;
1974 Se înfiinţează Liceul Industrial Textil în cadrul Grupului Şcolar Profesional şi Tehnic de Maiştri de pe str. Dealului (fosta Mănăstire Franciscană). Din 1982, şcoala s-a numit Liceul Industrial "7 Noiembrie", în 1989 numele şcolii a fost modificat din nou în Grup Şcolar de Industrie Uşoară pentru ca din 2000 să devină Colegiul Tehnic Textil Sibiu.
1976 Se deschide Liceul Sanitar pe str. Dealului; În 1990 şi-a modificat denumirea în Grup Şcolar Sanitar care cuprindea Liceul teoretic şi şcoala postliceală sanitară de stat.
În anul 1999 instituţia de învăţământ şi-a schimbat denumirea în Liceul Teoretic „Constantin Noica”, nume sub care îşi desfăşoară activitatea şi în prezent;
1978

Secţiile de muzică şi arte plastice a Liceului de Artă au fost mutate la Liceul Pedagogic, Liceul de Muzică şi Arte Plastice Sibiu s-a transformat în Şcoala generală de artă şi apoi în Şcoala generală nr. 14;

Se înfiinţează Liceul Industrial nr. 3 în str. Movilei; Ulterior emblema şcolii se mai schimbă în Grup Şcolar Forestier , Grup Şcolar pentru Exploatarea şi Industralizarea Lemnului, iar în 1996 Grup Şcolar ,, Avram Iancu’’.

1987 Ca urmare a neacordării de locuri, facultatea de filologie-istorie şi cea de drept economic-administrativ din Sibiu şi-au încetat activitatea;
1990 După prăbuşirea regimului comunist, s-au reînfiinţat Facultăţile de Litere, Istorie şi Drept, Medicină, Tehnologia Textilelor şi Produselor Alimentare, Inginerie şi Ştiinţe în toamna anului 1990 constituindu-se Universitatea din Sibiu.
Se reînfiinţează Liceul de Artă;
1991 Facultatea de Teologie a devenit parte componentă a Universităţii din Sibiu. În acelaşi an a fost inaugurat Colegiul Tehnologic şi Informatic.
1994 A luat fiinţă Facultatea de Ştiinţe Juridice prin desprinderea de Facultatea de Litere şi Istorie. În anul universitar 1995/1996, a fost reluată tradiţia învăţământului administrativ sibian, prin crearea secţiei de Administraţie publică. De aici şi schimbarea denumirii instituţiei, în Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative.
Denumirea actuală a instituţiei – Facultatea de Drept Simion Bărnuţiu - a fost acordată în anul 2000-2001;
1995 Din 12 Mai 1995 Universitatea din Sibiu a primit numele ilustrului scriitor şi filozof român, Lucian Blaga.