1. home
  2. Biserici istorice
  3. Biserica ‘Buna Vestire’

Biserica ‘Buna Vestire’


title}
monument
SB-II-m-A-12085.01

Biserica din groapă
Str. Justiţiei 5
1778-1789; după 1802

Este o biserică ortodoxă ridicată între 1788 - 1789 cu cheltuiala văduvei Stana Hagi Petru Luca şi refăcută complet între 1802 - 1803 de ginerele acesteia, Constantin Hagi Popp, după ce biserica a fost distrusă de cutremurul din 26 octombrie 1802.
Primul preot a fost Bucur Bobeş iar în 1805 parohia avea 40 de familii.
Este o biserică mică de tip sală cu un turn vestic în 3 nivele înalt de 40m.
Iconostasul a fost pictat de pictorul braşovean Mişu Popp. Interiorul bogat pictat a fost realizat după 1960 de către Nicolae Brana.
Pe balustrada tribunei se găsesc portretele în ulei ale celor trei ctitori: Hagi Constantin Popp, Stana Petru Luca şi Păuna Constantin Popp.
Osemintele lor au fost exhumate la 3 martie 1856 şi mutate sub altarul bisericii prin grija mitropolitului Şaguna.

CIMITIRUL "BUNA VESTIRE"

În cimitirul situat lângă biserică îşi dorm somnul de veci personalităţi de seamă ale spiritualităţii româneşti din sec. XIX.
Cel mai vechi mormânt datează din 1813 şi este al unui preot, Meletie, ultimul paroh al Capelei Grecești din Sibiu.
Dintre cei înmormântaţi aici amintim pe:

Eliade Manase, doctor în medicină și filozofie (mort în 1813),
Ioan Piuariu Molnar, medic si filolog (1749-1815),
Vasile Aaron, avocat, poet (1770-1822),
Vasile Moga, episcop al Ardealului (1774 - 1845),
Moise Fulea, preot si profesor (1787-1863),
Iosif Hodoş, istoric și om politic român (1829-1880),
Dimitrie Andronik (mort în 1880),
Ioan Codru Drăguşanu, scriitor (1812 - 1884),
Paul Dunca de Sajo, consilier gubernial (1800- 1888).
Miron Românul, mitropolit al Ardealului (1874-1898),
Zaharia Boiu, scriitor si publicist (1836-1903),
Ion Meţianu, mitropolit al Ardealului (1826-1916),

În 2006 s-a ridicat la intrarea în cimitir un monument pentru cinstirea eroilor neamului.

HARTA:

ALBUM FOTO