1. home
  2. Biserici istorice
  3. Biserica Sf. Luca

Biserica Sf. Luca


title}
monument
SB-II-m-B-12088

Str. Lungă 25
1791

Datează din 1791 fiind biserica de cartier a măierilor.
Biserica este construită în formă de navă, cu cele trei despărţituri clasice, pronaos, naos şi altar  Pronaosul şi naosul, ca şi sfântul altar sunt despărţite prin contraforturi circulare.
Deasupra pronaosului se află cafasul pe întreaga suprafaţă. În partea de vest, se ridică un turn pe trei nivele şi clopotniţă. Biserica este zidită din cărămidă, chiar şi fundaţia şi acoperită cu ţiglă faianţată.
Sfântul altar, spaţios, este încheiat cu un zid semicircular, luminos, cu trei ferestre mari.
Iniţial, biserica a fost pictată parţial, iconostasul şi cafasul.
Din vechea pictură se mai păstrează doar pictura pe cafas, în tehnică fresco.
În 1938 biserica a fost renovată iar la 25 septembrie 1938 a fost resfinţită.
Aici este înmormântat Gher. Adamovici episcop între anii 1789-1796.
Lungimea: 22.20m, lăţimea: 8.50m.

HARTA: