Sinagoga


title}
monument
SB-II-m-B-12071

Str. Constituţiei 19
1898 - 1899

În 1898 comunitatea evreiască din Sibiu a obţinut sumele necesare prin diligenţele depuse de Josef Schwartz, preşedintele comunităţii, care l-a însărcinat pe arhitectul Franz Szallay să construiască edificiul sinagogii.
Sinagoga este formată dintr-un singur corp de clădire de plan dreptunghiular. Faţada este neogotică dar în partea superioară a acesteia apare o friză de triforii neoromanice. Interiorul are un aspect bazilical cu trei nave încălecate de tribune cu arcade în formă de triforii, iar tavanul este casetat, oarecum în spirit neorenascentist.
Chivotul plasat în partea răsăriteană a edificiului este în formă de absidă semicirculară.
Clădirea monumentală cu mare valoare arhitectonică, în exterior are un gard decorativ din fier forjat.

HARTA: