1. home
  2. Oraşul de Jos
  3. Str. 9 mai
  4. Str. 9 Mai nr. 7

Str. 9 Mai nr. 7


Str. 9 Mai nr. 7

1904

Imobil de factură eclectică format din subsol, parter şi etaj, cu faţada structurată pe trei registre, în centru fiind plasat un rezalit pronunţat, format din trei axe. În stânga, se situează un gang cu deschidere dreptunghiulară la parter. Acoperişul este realizat în două ape cu excepţia rezalitului central unde apare o unitate de acoperire trapezoidală ca formă şi prevăzută cu o amplă lucarnă neorenascentistă amplasată pe streaşină.

Elemente deosebite:

- Faţada cu rezalitul central, balconul cu baluştri şi elementele decorative florale din partea superioară;
- Pictura de pe tavanul gangului reprezentând rândunele în zbor pe bolta cerească, datând de la înc. sec. XX;
- Pictura de pe tavanul casei scărilor reprezentând o temă identică cu pictura din gang, datând de la înc. sec. XX;
- Casa scării cu balustrada şi feroneria originală;

Istoric:

Magazinul de prezentare şi sediul fabricii de lichioruri Heinrich Rieger fondat în 1877, care era şi proprietarul clădirii.
În martie 1912 deschide un depozit de bere (aparţinea de berăria cetăţenească Steinbruch).

HARTA:

ALBUM FOTO

  • Casa scarilor
  • Casa scarilor