1. home
  2. Oraşul de Jos
  3. Str. 9 mai
  4. Str. 9 Mai nr. 29

Str. 9 Mai nr. 29


Str. 9 Mai nr. 29

1775 - 1899
Clădire formată din parter şi etaj cu latura lungă pe limita stângă a parcelei înguste. Faţada este structurată în patru axe. Un brâu delimitează parterul de etaj. Acoperiş cu coamă de înălţime aleatorie prezintă trei lucarne tip ochi. Acces în incintă prin poarta carosabilă cu două canaturi  din lemn, decorate cu motive de chenare dreptunghiulare.

- Uşi şi vitrine cu ancadramente din lemn eclectice păstrate de la brutăria lui Karl Spengler (sf. sec. XIX);

Aici a funcţionat o brutărie de la mij. sec. XIX, cel mai renumit brutar fiind Karl Spengler.

HARTA:

ALBUM FOTO