1. home
  2. Oraşul de Jos
  3. Str. 9 mai
  4. Str. 9 Mai nr. 46

Str. 9 Mai nr. 46


Str. 9 Mai nr. 46

4/4 XVIII - 1/4XIX; 4/4 XIX - 1/4 XX
Clădire formată din parter şi etaj; în dreapta, gangul în arc semicircular, prevăzut cu o poartă metalică datând de la începutul secolului XX. La etaj, apar două ferestre între care se află amplasat un element de decor de formă ovală cu ancadrament profilat din stucatură. Streaşina pronunţată este urmată de un acoperiş cu coamă paralelă cu faţada prevăzut şi cu o lucarnă dreptunghiulară de tip ochi.
Scară într-o singură rampă cu balustradă realizată din metal turnat (sf. sec. XIX).

De la sfârşitul sec. XIX şi până în preajma primului război mondial era deschis la parter magazinul Rudolf Weiner, iar în perioada interbelică magazinul lui Hans Theil.

HARTA:

ALBUM FOTO