1. home
  2. Oraşul de Jos
  3. Str. 9 mai
  4. Str. 9 Mai nr. 56

Str. 9 Mai nr. 56


Str. 9 Mai nr. 56

sec. XIX; 1/3 sec. XX
Imobil cu planul în L format din subsol, parter şi etaj. Faţada spre stradă este structurată pe trei axe. Ferestrele ancadramente din tencuială şi parapet decorat cu casete.
Gangul porţii, în arc semicircular, are în jumătatea superioară un ancadrament profilat cu ecuson central. Poarta carosabilă este din lemn cu două canaturi, decor în formă de chenare dreptunghiulare.
Acoperiş cu pantă redusă, coamă paralelă cu faţada, două lucarne tip ochi.

HARTA: