1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Arhivelor
  4. Str. Arhivelor nr. 1

Str. Arhivelor nr. 1


Str. Arhivelor nr. 1

Vechimea: 1914 (Pivniţa prezintă urme ale unei case din sec. XV)

Descriere:

Clădirea a fost ridicată de către arhitectul W. Josef  Bedeus în continuarea casei din Piaţa Mare nr. 7 şi se întinde până la un corp de clădire care aparţine de casa din Piaţa Mare nr. 8, corp ridicat în aceiaşi perioadă.
Stil arhitectural specific Artei 1900, clădirea prezintă un amplu rezalit central sprijinit pe două coloane masive şi o faţadă bogat ornamentată. Acoperişul prezintă lucarne dreptunghiulare cu frontoane triunghiulare acoperite în două ape.

Elemente deosebite:

- Faţada clădirii în stilul artei 1900, cu cele două coloane de sprijin al rezalitului şi decoraţiunile de la etaje, cu cele trei steme ale Sibiului şi decoraţiunile florale;
- Casa scărilor cu feroneria originală în stilul Artei 1900 (1914).

Istoric:

Vechea clădire avea aceiaşi adresă cu casa din Piaţa Mare nr. 7 şi a găzduit Comandamentul corpului de armată – (Korpskommando des 12. k. u. k. Armeekorps) până în 1892 când se mută în str. Nicolae Bălcescu.
Din 1895 se mută aici Internatul evanghelic pentru ucenici (Lehrlingsherberge, evang. A. B).
Tot în vechea clădire s-a deschis în 1885 Şcoala de muncă a Asoc gen. A femeilor evanghelice – (Arbeitschule des ev Frauenverein în Hermannstadt) care va funcţiona la această adresă până în 1900 si tot aici a funcţionat o cantină publică (Volksküche) deschisă în 1892. Cantina va funcţiona şi în actuala clădire în perioada 1920-1929.
Din 1925 Sediul Camerei de Comerţ şi Meserii care va funcţiona la această adresă până în 1933.

HARTA:

ALBUM FOTO

  • Casa scarilor