1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Filarmonicii
  4. Str. Filarmonicii nr. 8

Str. Filarmonicii nr. 8


title}

4/4 sec. XVIII - 1/4 XIX.
Imobil de tip rural format din parter şi mansardă. Faţada la stradă este structurată pe trei axe la parter, separate de lezene cu  capiteluri dorice din tencuială. Ferestrele sunt prevăzute cu obloane din şipci reglabile. Acoperişul este teşit spre stradă,  două ape, coamă perpendiculară pe faţadă.  În stânga, o împrejmuire din zid protejată în partea superioară de ţigle în care este practicat golul semicircular al porţii.

A fost casa fabricantului Andreas Wagner sen. cel care a deschis prima fabrică de maşini din Sibiu.

La sfârşitul sec. XVIII aici funcţiona vinăria lui Georg Geiser.

HARTA: