1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Filarmonicii
  4. Str. Filarmonicii nr. 10

Str. Filarmonicii nr. 10


title}

1/2 sec. XIX (1854)
Casă formată din subsol, parter şi etaj. Faţada este structurată pe patru axe la etaj şi parter. Ferestrele de la parter au ancadrament dreptunghiular arcuit în partea superioară şi sunt suprapuse de o sprânceană arcuită susţinută de console în formă de volute. În stânga este situat gangul porţii, arcuit în arc mâner de coş. Nivelurile sunt separate printr-un brâu dublu profilat. Sub streaşină se află un  motiv decorativ din chenare. Acoperiş în două ape, coamă paralelă cu strada.

Casa a aparţinut prof. Gustav Capesius şi urmaşilor lui.
În perioada interbelică a fost sediul Băncii Înfrăţirea.

HARTA: