1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Gheorghe Lazăr
  4. Str. Gheorghe Lazăr nr. 9

Str. Gheorghe Lazăr nr. 9


title}

sec. XVIII

Descriere:

Clădire formată din subsol, parter şi etaj.  Faţada spre stradă are cinci axe, axa centrală fiind subliniată printr-un rezalit puţin pronunţat. La parter ferestrele dreptunghiulare cu ancadrament profilat din tencuială. Nivelurile sunt separate printr-o cornişă profilată pronunţată. Streaşina este pronunţată fiind susţinută de o friză de console. Acoperiş în două ape, coamă paralelă cu faţada, trei lucarne de tip ochi.
Poarta de acces, cu două canaturi, chenare, grilaj decorativ din fier forjat (sf. sec. XIX).
Corpul secundar din curte (sec. XVIII) are un pasaj de trecere spre curtea a doua, boltit cu bolţi baroc în cruce.

Sediul Ordinului Bunilor Templieri, înfiinţat în 1905.

HARTA: