1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Gheorghe Lazăr
  4. Str. Gheorghe Lazăr nr. 11

Str. Gheorghe Lazăr nr. 11


title}

4/4 sec. XIX
Imobil format din două case iniţiale a căror faţadă a fost transformată şi unificată la sfârşitul sec. XIX - înc. sec. XX. Corpul din stânga are faţada simetrică cu şase axe, cele laterale având la etaj câte două ferestre juxtapuse unite prin solbanc, cornişă dreaptă, fronton triunghiular, iar la parter, solbanc şi ancadrament profilat în partea superioară.
Parterul este apareiat în brâuri orizontale, etajul este lis.
Corpul din dreapta, retras, este de plan dreptunghiular, cu o mică aripă, întinsă înspre limita din spate a terenului, în dreapta. Gangul de acces carosabil în arc mâner de coş, cu bolţar central. Streaşina ambelor corpuri este pronunţată, intradosul decorat cu friza de casete susţinută de console de forma unor volute.
Acoperiş în două ape, coamă paralelă cu faţada, ambele corpuri având câte două lucarne tip ochi. 
Acces în incintă prin poartă din lemn, două canaturi, decor geometric în relief.
Cursivă de lemn pe console din fier forjat (sf. sec. XIX).

HARTA:

ALBUM FOTO