1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Ioan Lupaş
  4. Str. Ioan Lupaş nr. 12

Str. Ioan Lupaş nr. 12


title}

sf. sec. XIX
Clădire formată din subsol, parter şi etaj cu o faţadă neoclasicistă (bosaje, ancadramente cu cornişe, frontoane şi decor vegetal, friză cu ghirlande şi cornişă pe consolete) având în dreapta portalul în arc de cerc al gangului. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, cu trei lucarne ochi. Etajul a fost adăugat la începutul sec. XX.
În 1884 exista o clădire cu un singur nivel.

Feroneria porţii poartă monograma CB probabil numele proprietarului Carl Binder.
Sediul cercului Clubului “Făuritorii României Mari” filiala Sibiu, deschis în 31 decembrie 1935.
Conţinea sala de lectură, bufet, ruletă, etc.

HARTA:

ALBUM FOTO