1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Gen. Magheru
  4. Str. G-ral Magheru nr. 4

Str. G-ral Magheru nr. 4


title}
monument
SB-II-m-A-12090

Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România (Casa Filek)
1802

Descriere:

Construcţia se compune din subsol, parter şi două etaje. Faţada ridicată pe înălţimea a două etaje are paramentul apareiat cu brâuri orizontale, fiind structurată pe şapte axe.
Acoperişul mansardat în trei trepte mai păstrează doar două lucarne din cele cinci iniţiale. Intradosul streşinii este decorat cu chenare dreptunghiulare şi motive vegetale romboidale din lemn, realizate în relief. În interior se păstrează la parterul corpului A, bolţi în cruce, iar la etaj, tavane cu stucaturi.

Elemente deosebite:

- Intrarea monumentală cuprizând un portal încadrat în două coloane ridicate pe socluri înalte cu nişe în arc de cerc de o parte şi de altă, decorate cu un soi de scoică baroc;
- Ancadramentul porţii în arc semicircular cu o mască umană;
- Faţada principală tratată în stilul palatelor din renaştere târzie imită bosajele caracteristice acestui stil prin nişte striuri adâncite orizontale pe toată suprafaţa clădirii.  Ferestrele acoperite cu grile ale parterului surmontate de goluri în care sunt plasate elemente decorative specifice barocului. Ferestrele centrale de la etaj cu frontoane triunghiulare; Balconul sprijinit pe coloane cu balustradă din fier.
- Loggia de la parter din curte cu arcade semicirculare şi galeriile cu coloane dorice de la etaje;
- Poarta masivă decorată cu motive floarele şi măşti umane, păstrează feroneria originală;
- Casa scării cu balustradă din fier forjat (1868);
- Sala mare de la etaj cu tavanul decorat cu stucaturi în motive floarele, păstrează o sobă de încălzit de epocă (sec. XIX).

Istoric:

Actuala clădire a fost ridicată de pielarul Anton Filek pe locul unei clădiri mai vechi. În 1868 intră în posesia Bisericii Evanghelice care o transformă în Sediul Consistoriului Evanghelic C.A. (Landeskonsistorium der ev. Kirche. A. B. în Siebenbürgen) devenind şi reşedinţa episcopului evanghelic. Dintre episcopii care au locuit aici de amintit pe Georg Daniel Teutsch şi Frederich Müller. Tot aici se află şi Biblioteca Bisericii Evanghelice C.A.
Din 1868 casa scării care se afla în stânga clădirii a fost demolată şi s-a construit o nouă scară în partea dreaptă. Corpul din spate datează din 1910.

Pivniţa a fost folosită ca adăpost antiaerian în cel de-al 2-lea război mondial.

La 1 august 1945 devine Palatul Cultural al Sindicatelor Unite muncitoreşti din Sibiu, pana in anul 1955 aici functionand Casa de Cultura Raionala si alte institutii nou infiintate.
În iulie 1950 în sala de la etajul I se deschide un cinematograf muncitoresc.

Vechea clădire:
A locuit Johannes Sachs von Harteneck  cu soţia Elisabetha, casa aparţinând înainte familiei Haupt.
Soţia îl înşela cu un ofiţer austriac iar aghiotantul acestuia este găsit mort în casă, răspunzător pentru ucidere este făcut Harteneck care va fi decapitat în Piaţa Mare (în 1703) şi va pierde toată averea.
Clădirea a fost preluată de stat care o transformă în Casa Dietei (Casa Guberniului sau Casa Provinciei), era locul unde se întrunea Dieta.

HARTA:

ALBUM FOTO

  • Plan fatada vazuta din curte