1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Gen. Magheru
  4. Str. G-ral Magheru nr. 6

Str. G-ral Magheru nr. 6


title}

cca. 1891 - 1900
Clădire formată din subsol, parter şi două etaje, prezintă faţada pe cinci axe la etaje şi trei la parter, axa centrală fiind într-un rezalit puţin pronunţat. Gangul porţii situat central, mai îngust; apareiaj cu bosaje. La etajul I, axele laterale au câte două ferestre înalte, arc semicircular, ancadrament, usciori cu capitel corintic, antablament şi fronton triunghiular. În axa din mijloc, ferestrele prezintă un parapet cu baluştri. La acest etaj, flancurile clădirii şi ale rezalitului sunt marcate de lezene cu capitel corintic, suprapuse de un antablament cu arhitravă profilată, friză nedecorată şi o cornişă proeminentă. Acoperiş în două ape, două lucarne semicirculare din tablă.

Clădire ridicată de brutarul Johann Keil care avea o prăvălie în clădirea de alături, aflată de asemenea în proprietatea lui.
La parter se găsea în perioada interbelică un magazin alimentar.

HARTA: