1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Gen. Magheru
  4. Str. G-ral Magheru nr. 42

Str. G-ral Magheru nr. 42


title}

sec. XVIII; 1/2 sec. XX.

Imobil format din trei corpuri dreptunghiulare dispuse unul în continuarea celuilalt pe latura dreaptă a parcelei. Corpul situat la stradă, cu faţada structurată pe două axe, arce în arc mâner de coş închise printr-un parapet de zidărie. Acoperiş în patru ape, două lucarne tip ochi.

Istoric:

Restaurantul "Pivniţa la Călugăru" ( Mönchhofkeller) din ianuarie 1928. S-a păstrat sub acest nume şi sub regiumul comunist până în anii ’90 când a fost tranformat în magazin.

Vinăria şi camera de import-export a lui Ludwig Fronius fondată în 1863, a functionat in cladirea de langa, actual str. Sofocle nr. 1.

HARTA: