1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Al. Papiu Ilarian
  4. Str. Al. Papiu Ilarian nr. 3

Str. Al. Papiu Ilarian nr. 3


title}

Vechime: mij. sec. XIX; (sec. XV-XVI)

Descriere:

Clădirea a fost construită concomitent cu casa nr. 21 de pe str. Timotei Popovici la mijlocul sec. XIX pe locul unei clădiri mai vechi cu un singur nivel şi prezintă o incintă închisă. Clădirea are subsol, parter şi etaj. După primul război mondial, fereastra de la ultima axă de la parter a fost transformată în uşă de acces la restaurantul de la subsol.
Acoperişul în două ape cu coamă paralelă cu faţada şi trei lucarne de tip ochi.

Elemente desoebite:

- Boltă semicilindrică din cărămidă în subsolul clădirii (sec. XV - XVI).
- Cursiva din curte cu balustradă metalică şi console din fier forjat (sec. XIX).

Istoric:

Până la sfârşitul sec. XIX a găzduit Direcţia cezaro-crăiască a Loteriei de Stat (Lottoamt k.u.);
Din 1907 şi până la primul război mondial a fost Cancelaria Brigadei de Infanterie Honved (Honvedbrigadekanzlei).
După război, în anii ’20 clădirea a fost cumpărată de Societatea de asigurări "Naţionala" care îşi stabileşte sediul aici până în 1935 când se mută în clădirea alăturată de pe str. T Popovici, lăsând locul Băncii Populare a Învăţătorilor şi Cooperativei forestiere "Negoveanu".
La începutul anilor ’20 pivniţa este transformată în restaurant iar ultima axă de la parter devine uşa de acces în local. Până în martie 1938 s-a numit Pivniţele Thomas (Thomaskeller), pe urmă pentru scurt timp se numeşte Restaurant "Tunel", iar din ianuarie 1938 Hans Schuster îi schimbă denumirea în “Sibiul Vechi”, denumire sub care se găseşte şi astăzi. Firma de pe clădire datează cel mai probabil din 1944, an în care restaurantul a fost renovat.
În ianurie 1936 la parterul clădirii se deschide Librăria “Spiru Haret”.

HARTA:

ALBUM FOTO