Palatul ASTRA


title}

Str. George Bariţiu nr. 5
Palatul Asociaţiunii

În 1897 Asociaţiunea ASTRA cumpăra de la d-na Maria Weindel terenul din str. Şaguna nr. 6 pe care se aflau 'nişte căsuţe, o fierărie şi o grădină pustie care se termina în zidul cetăţii'.
Fortificaţiile de pe Şaguna au fost înlăturate în 1903 după 7 luni de muncă. Se spune că pe această porţiune din zidul cetăţii a căzut în 1764 generalul Bucow, de aici trăgândui-se moartea.
Palatul ASTRA a fost ridicat începând cu 1903 după planurile arhitectului Alador Baranyai, construcţia fiind încredinţată arhitectului Gustav Maetz.
Construcţia a fost finalizată în decembrie 1904.
Mobilierul a fost furnizat de Fritz W. Elges, sculptura aparţine lui Iosif Schneider, iar pictura interioară aparţine pictorului Johann Hofrichter din Bohemia.
La 19 august 1905 se inaugura "Casa Naţională Centrală Astra" (Palatul Asociaţiunii), prevăzut cu "Bibliotecă publică"- la parter, un "Muzeul Istorico-Etnografic al Transilvaniei" - la etajul I şi "Sala de Conferinţe şi a Dizertaţii ASTRA", ultima construită de "Societatea pentru un for de teatru românesc în Transilvania".
Din acest motiv Sala Astra a avut menirea de a fi şi scena primului teatru românesc din Transilvania. Inaugurarea sălii s-a făcut cu piesa lui Vasile Alecsandri, Fântâna Blanduziei.
Muzeul Asociaţiunii şi-a încetat activitatea în luna mai 1950.

Elemente deosebite:

- La intrare se află o placă de marmură dezvelită în 1968 cu următoarea inscripţie: “Acest edificiu de cultură ridicat de ASTRA a adăpostit, începând cu 1905, prima bibliotecă naţională publică, muzeul istori-etnografic şi prima sală de teatru român din Transilvania
- Placa cu efigie din marmura Dr. Corneliu Diaconovici 1859-1923, autorul primei Enciclopedii române;
- Intrarea în clădire se face pe poarta străjuită de doi atlanţi;
- Sala festivă impresionează prin atmosfera victoriană şi decoraţiile interioare bogate;
- Galeria de busturi cu personalităţi ale culturii române din holul principal;

Istoric:

În martie 1911 aici are loc prima şezătoare literară a Soc. Scriitorilor Români în Sala Asociaţiunii cu participarea lui Emil Gârleanu, Victor Eftimiu, Octavian Goga, Ion Agârbiceanu, Maria Cunţan şi Octavian Tâslăuşeanu;
12-13 iulie 1919: primul congres al comercianţilor români din Ardeal este ţinut în Sala Asociaţiunii;

După venirea comuniştilor la putere sala festivă s-a numit o prioada "Sala Ştefan Gheorghiu";
La 26 iunie 1949 în sala de festivităţi a Bibliotecii ASTRA are loc inaugurarea ATENEULUI POPULAR „Ştefan Gheorghiu”. Programul muzical a fost coordonat de prof. Ilie Micu;
În sala de festivităţi a murit Dr. Juliu Bielz în timpul unui spectacol dat la 9 iunie 1958 de o formaţia artistică din Mediaş.

HARTA: