1. home
  2. Centrul istoric
  3. Piaţa Huet
  4. Piaţa Huet nr. 1

Piaţa Huet nr. 1


title}
monument
SB-II-m-A-12079

Casa parohială a Bisericii Evanghelice C.A.
Vechime: sec. XIV, 1502, sec. XVI, sec. XVIII-XIX

Descriere:

Clădire compusă din 4 corpuri ce închid o curte interioară îngustă.
Corpul din partea de vest este cel mai vechi, datând probabil de la începutul sec. XIV.  Acest corp are două etaje pe panta dinspre Oraşul de jos, utilizate drept camere de locuit. La începutul sec. XX a fost adăugat balconul la faţada de vest şi s-a schimbat împărţirea interioară la etaj.
Acoperişul în patru ape cu coama paralelă cu faţada a înlocuit după 1808 un acoperiş mult mai înalt, cu olane. În pivniţă se păstrează un ancadrament ogival din piatră. La parter se păstrează tâmplărie baroc iar încăperile sunt boltite în cruce.
Al doilea corp de clădire, format din subsol, parter şi etaj datează din sec. XIX, iar al treilea corp, care se întinde până la Podul Minciunilor, datează din sec. XVIII-XIX.

Elemente deosebite:

- Uşa de intrare cu ancadramentul bogat din piatră datează din sec. XV (stil gotic) şi stema din piatră de deasupra acestui portal datează din 1502.
Atribuit renumitului pietrar şi arhitect ANDREAS LAPICIDA, portalul a fost executat la comanda plebanului JOHANNES din Alţâna, având la partea superioară un panou dreptunghiular cu stema acestuia (un leu rampant ţinând o cruce ieşind dintr-o coroană) şi în cele 4 colţuri portretul plebanului, al patronului său Sf. Ioan Botezătorul, al împăratului FREDERIC şi al papei ALEXANDRU al VI-lea BORGIA.
Inscripţia de la partea superioară, ARMA JOHANNIS DE OLCZNA Q(VE) CESAR/ FRIEDERICUS DEDIT ADDIDIT CRUCEM/ HIERUSOLIMA SANCTA ALMA ROMA/ FIRMAVIT ANNO DOMINI 1502, este încadrată de o profilatură ce anunţă Renaşterea. Ancadramentul gotic al uşii se remarcă prin profunzimea mulurilor şi fineţea decoraţiei vegetale.

- Picturi murale în golurile de pe faţada principală descoperite în urma restaurărilor din 2007.

Istoric:

La parterul corpului spre Podul Minciunilor a existat spaţiu comercial de la mijlocul sec. XIX.
Aici a funcţionat din 1868 şi până în 1912 băcănia lui Johann Billes, urmată de magazinul de delicatese a lui Andreas Barth.
Din 1935 spaţiul a fost ocupat de magazinul lui Hermann Kailan care vindea articole pentru casă până după război când a fost naţionalizat.

HARTA:

ALBUM FOTO

  • Plan parter, perioada interbelica