1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Piaţa Unirii
  4. Piaţa Unirii nr. 10

Piaţa Unirii nr. 10


title}

Hotel Bulevard (in prezent Hotel Continental Forum)
1914 (1876)

În august 1912 Consistoriul Ortodox Român hotăreste să ridice un hotel pe colţul cu Şaguna, lângă Palatul Habermann. Întregul lot aparţinea Bisericii Ortodoxe care l-a cumpărat de la urmaşii lui Habermann în jurul anului 1910.
Clădirea a fost ridicată de firma Duşoiu şi Leuca din Braşov şi hotelul a fost inaugurat în martie 1914.
Între 1915-1923 s-a numit Hotel Europa.

În perioada Consiliului Dirigent al Transilavniei (1918-1920), hotelul va găzdui o parte din membrii Consiliului precum şi delegaţiile militare şi civile care au vizitat oraşul în perioada respectivă.
La 1 mai 1923 se redeschide hotelul cu noua denumire de Bulevard. Avea restaurant, cafenea, cofetărie, bodegă.
După război, pe colţul clădirii cu parcul se deschide pe locul fostei Berării Habermann, Restaurantul şi berăria "Carpaţi" sub conducerea lui Ioan Hanzu până în 1923 când apare denumirea "Bulevard". În 1928 berăria este preluată de M. Klein.
În 16 ianuarie 1933 se redeschide după ample lucrări de renovare atât hotelul cât şi Restaurantul-Cafenea "Bulevard" condus de Nicolae Andronic. Seara cânta orchestra Jean Dumitrescu din Bucureşti sau fanfara Regimentului 10 Infanterie.
În 1937 hotelul este concesionat lui Bunea şi Răchiţeanu care îl renovează complet.
În iarna 1940-1941, pentru scurt timp au fost găzduite aici o parte din studentele Universităţii din Cluj din lipsa spaţiilor de cazare din oras.
În perioada în care Universitatea din Cluj funcţiona la Sibiu (1941-1945) cafeneaua Bulevard era locul preferat de întâlnire al intelectualilor din Ardeal.
 

Vechea clădire din dreapta:

Aripa din dreapta datează din 1876 şi a fost "Palatul Habermann" după numele proprietarului, fabricantul de bere Johann Habermann.
Celebra "Cafenea Habermann" de la parter a fost frecventată de George Coşbuc şi alţi intelectuali ai vremii. În fiecare vineri aici se adunau ziariştii de la Tribuna.
Pe colţul clădirii cu parcul se deschide la 3 iunie 1884 Marea Hală de bere Habermann (Habermanns Grand Bierhalle).
În jurul anului 1910 clădirea a fost cumpărată de Consistorul Grec-Ortodox Român.

HARTA: