1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Tribunei
  4. Str. Tribunei nr. 7

Str. Tribunei nr. 7


title}

a doua jumătate a sec. XIX, sec. XX
Clădire în U compusă din subsol, parter şi două etaje formând o incintă închisă cu casa din str. I. Lupaş 8. Faţada simetrică are portalul gangului în semicerc în axul median şi câte opt ferestre pe nivel (şase la parter). Decoraţia constă în bosaje cu tencuială la parter, accentuate în dreptul portalului, ancadramente dreptunghiulare surmontate la etaj de frontoane şi brâie în dreptul parapeţilor. Acoperişul în două ape, cu coama paralelă cu strada. Ultimul etaj a afost adaugat in anii '30 ai sec. XX.

Clădire ridicată de familia Czekelius.
Înainte de primul război mondial clădirea era ocupată de armată.
În perioada 1918-1919 aici a funcţionat Resortul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice, condus de Vasile Goldiş.
Banca de Scont a cumpărat clădirea în 1925 după ce îşi mutase sediul aici în februarie 1924 din Bălcescu nr. 36;
Intre 1905-1918 aici a locuit compozitorul Tiberiu Brediceanu.

HARTA: