1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Tribunei
  4. Str. Tribunei nr. 13

Str. Tribunei nr. 13


title}

A doua jumătate a sec. XIX

Clădire formată din subsol, parter şi etaj cu faţada cu elemente neoclasiciste. Decoraţia constă în bosaje incizate în tencuială, ancadramente complexe, cornişe, baluştri, friză cu ghirlande şi cornişă pe consolete. Acoperişul în două ape, cu pantă mică, prezintă trei lucarne ochi.

HARTA: