1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Tribunei
  4. Str. Tribunei nr. 17

Str. Tribunei nr. 17


title}

A doua jumătate a sec. XIX
Clădire formată din subsol, parter şi etaj, cu o faţadă neoclasicistă pe două travei. În stânga portalul înalt, în arc de cerc cu trafor metalic la partea superioară. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada. Gangul este boltit în cruce, cu muchii subliniate prin profilatură, cu arce dublouri ce descarcă pe pilaştri masivi.

HARTA: