1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Tribunei
  4. Str. Tribunei nr. 27

Str. Tribunei nr. 27


title}

sf. sec. XIX
Clădire formată din subsol, parter şi etaj cu latura lungă la stradă, cu o faţadă neoclasicistă, cu două rezalite la extremităţi, în cel din stânga aflându-se portalul în arc de cerc al gangului, cu poarta dublă de lemn cu chenare profilate. Decoraţia acoperă în întregime suprafaţa faţadei, constând din bosaje incizate în tencuială, ancadramente profilate, prevăzute la etaj cu frontoane triunghiulare care în dreptul rezalitelor prind două ferestre, fiind susţinute de pilaştri sub formă de atlanţi, măşti, decoraţii florale, precum şi o friză cu denticuli sub cornişa proeminentă, pe consolete.
Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, prezintă lucarne ochi.

A locuit prof. Nicolae Cristea la începutul sec. XX.

HARTA:

ALBUM FOTO