1. home
  2. Oraşul de Jos
  3. Str. Turnului
  4. Str. Turnului nr. 14

Str. Turnului nr. 14


title}

1495, sec. XVIII

Descriere:

Clădire formată din parter şi etaj cu faţada structurată pe 6 axe. Se păstrează elemente de factură barocă. Majoritatea încăperilor de la parter sunt boltite semicilindric, cu penetraţii triunghiulare, în cruce sau cu penetraţii baroce. Numeroase uşi de la etaj sunt de factură barocă, la fel ca şi ferestrele spre curte dintre care una păstrează grilajul originar.
În pod, spre casa de la nr. 16, se păstrează un fronton în trepte din sec. XIV.

Elemente deosebite:

Cele 3 încăperi de la etaj decorate cu stucaturi din stuc baroc datate din sec. XVIII.
La încăperea din dreapta (de deasupra gangului boltit în cruce) motivele geometrice ajurate se combină cu motive vegetale, cu scoici şi amoraşi. În încăperea centrală cea mai amplă, în medalionul central este reprezentată Sfânta Treime, cei doisprezece apostoli, iar în cele 8 medalioane dispuse perimetral scene din viaţa lui Iisus. Cele patru cartuşe din colţurile încăperii redau scene din Vechiul Testament.
În încăperea din stânga sunt reprezentaţi Adam şi Eva lângă pomul cunoaşterii, iar în cartuşele perimetrale scene exotice.
După informaţiile vechilor locatari aceste plafoane erau pictate (până în jurul anului 1920).

Istoric:

După cartea scrisă în latină, găsită în jurul anului 1920 în podul acestei clădiri, această construcţie a fost ridicată în anul 1495 de către călugării unui ordin necunoscut, cu destinaţia de mănăstire, în spate având şi un cimitir. Parterul construcţiei pare că a fost folosit ca chilii, partea de primire a manăstirii fiind la etajul corpului principal.
În jurul anului 1923 s-a găsit în curte o piatră de mormânt pe care se putea descifra în latineşte anul 1600.
Corpul de clădire spre grădină a fost adăugat în anul 1812 iar corpul aşezat oblic faţă de celelalte construcţii s-a adăugat la sfârşitul secolului XIX.
După primul război mondial aici a fost proprietar farmacistul Herzberg, care îşi mută farmacia ‘Zum Goldenen Kreuz’ (La crucea de aur) la parter.
În această locaţie continuă să funcţioneze o farmacie şi în prezent.

HARTA:

ALBUM FOTO

  • Plan parter, perioada interbelica