1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Al. Xenopol
  4. Str. Xenopol nr. 17

Str. Xenopol nr. 17


title}

Vechime: 1850-1875

Clădire formată din subsol, parter şi etaj cu faţada pe 4 travee. Poartă cu decor geometric are o dispoziţie radială a scândurilor la partea superioară. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, are trei lucarne ochi.

Istoric:

În 1882 proprietar Fundaţia Andronik;
Din 1900 a fost sediul “Reuniunii Meseriaşilor Români” (Reuniunea sodalilor români din Sibiu) înfiinţată de Nicolae Cristea în 1867, el fiind preşedinte timp de 30 de ani.
La 3 mai 1924 Reuniunea sodalilor români din Sibiu îşi schimbă denumirea în Reuniunea culturală naţională a meseriaşilor români din Sibiu.
Reuniunea Română de Agricultură din judeţul Sibiu, înfiinţată de Dimitrie Comşa, Eugen şi Aurel Brote în 1888 în str. Tipografilor.

În perioada 1906-1920 aici a locuit Victor Tordăşianu;
Sediul la Centrala Băncilor săteşti Înfrăţirea.

HARTA:

ALBUM FOTO