Anul 1948


Cauta dupa an:
Cauta dupa keyword:

Evenimente importante din anul 1948

ianuarie - Partidul National-Liberal tatarascian, organizaţia Sibiu, s-a autodizolvat.
Liceul de fete "Domniţa Ileana" şi-a schimbat denumirea în Liceul Teoretic de Fete Sibiu.
01.02 - La Palatul Cultural s-a deschis festiv Şcoala de Cadre Medii a P.C.R. Sibiu în care urmează cursurile elevi din 4 judeţe.
08.02 - S-a deschis primul restaurant de stat "1 Mai" (în fostul local Bufniţa).
15.02 - S-a inaugurat căminul de zi din Piaţa Cluj.
14.03 - S-a inaugurat linia de tramvai Sibiu-Răşinari.
20.03 - La fostul local al Cantinei Telefoanelor (Str. Al. Papiu Ilarian) s-a deschis Cantina salariaţilor Operei Române din Sibiu.
aprilie - Ocolul Silvic organizează Serbarea 'Sădirii Pomilor'. În Dumbrava s-au sădit 11,000 de puieţi de stejar.
Pe lângă Opera din Sibiu a luat fiinţă Şcoala de Balet.
23.05 - Deschiderea cinematografului "Gradina" al Palatului Cultural din str. gen. Magheru nr. 4.
mai - Teatrul Muncitoresc a fost etatizat.  Nouă denumire este Teatrul Poporului.
11.07 - S-a inaugurat cofetăria "1 Mai" (la fostul local al cofetăriei "Bufniţa").
Începe naţionalizarea industriei.
29.07 - Sub responsabilitatea doamnei Ilse Klepner îşi începe activitatea Teatrul de Păpuşi "Ţăndărică".  Prima piesă prezentată s-a intitulat "Ţăndărică în Africa"
iulie - Palatul Cercului Militar (în curs de construire) este cedat Municipiului Sibiu, pentru a se ridica un Palat Cultural.
august - Se deschide un W.C  public în Piaţa 6 Martie.   
În baza decretului 1947/1948 au fost desfinţate următoarele bănci sibiene: "Albina" şi Banca Generală de Economii Sibiu.     
Ministerul Afacerilor Interne prin ordinul nr. 22280 face cunoscut faptul că legaţia Suediei a fost invitată să-şi închidă Consulatul onorific din oraşul Sibiu.   
Schimbarea denumirii unor intreprinderi sibiene (Fabrica Rieger devine Independenţa, Gromen et Co - "Libertatea",s.a).  Tabel cu noile denumiri în Ziarul R.V.în 27 august 1948.
05.09 - Muzeul Brukenthal trece în subordinea Ministerului Artei şi Informaţiilor.
17.09 - Se inaugurează activitatea oficială a "Teatrului Poporului" din Sibiu.  Premiera "Pe sub castanii din Praga" de C. Simonov.
21.09 - Se publică din nou noile denumiri ale străzilor din Sibiu.  Sunt multe străzi fără nume. 
septembrie - Se înfiinţează o librărie de stat pe actuala stradă N. Balcescu.   
Academia Teologică "Andreiana" devine Institut Universitar Teologic.
În str. Avram Iancu s-a înfiinţat Clubul Sindicatului Unic al funcţionarilor publici.    
Prin decret al C.M. se dizolvă o serie de asociaţii din Sibiu şi judeţ (Sfatul negustoresc, secţia Sibiu etc.).
03.11 - Toate cinematografele din Sibiu sunt naţionalizate.
noiembrie - Se inaugurează noul local al S.A.R. Telefoane din str. N. Bălcescu.   
La Sibiu a luat fiinţă "Industria Arte Grafice nr. 1" (va îngloba întreprinderile "Progresul", "Dacia Traiana", "Globus").
S-a deschis şantierul de aducţiune a apei din dealul Gociului (Răşinari-Sibiu).
03.12 - 19 capodopere de pictură europeană din Pinacoteca Brukenthal sunt mutate la Muzeul de Arte din Bucureşti.
08.12 - Încep la Sibiu campionatele naţionale de gimnastică.
decembrie - Se înfiinţează Teatrul de Stat Sibiu. Dintre primii actori care au activat la Sibiu Constantin Anatol, Mircea Giurgiu, Ion Deloreanu, George Podhorschi, Victoria Medeea.
Statuia lui Nepomuk a fost mutată din Piaţa Mare în curtea a doua a Muzeului Brukenthal.
Se înfiinţează Colegiul Tehnic Textil în localul fostului Institut Franciscan, ca Şcoală medie tehnică. 

Cronologia evenimentelor importante din istoria Sibiului a fost întocmită de Marian Bozdoc pe baza surselor indicate AICI.
Dacă descoperiţi neconcordanţe sau dacă un eveniment important nu se regăseşte în listă, vă rugăm să ne contactaţi prin EMAIL.
Vă mulţumim!