Anul 1953


Cauta dupa an:
Cauta dupa keyword:

Evenimente importante din anul 1953

aprilie - În Dumbrava s-au construit 4 scene şi 3 pavilioane, 2 chioşcuri pentru ziare şi s-au amenajat terenuri pentru sport.
iunie - În fata uzinei ""Independenţă"" se amenajează un parc, prin muncă voluntară.
august - Rudolf Spek, fostul director al Muzeului Brukenthal din 1927 şi până la naţionalizare este condamnat şi trimis la muncă silnică unde va muri după un an.
14.11 - S-au inaugurat locuinţele muncitoreşti din Complexul C.F.R. Sibiu.  
Pe lângă colectivul sportiv "Spartac" din Sibiu, funcţionează 19 cercuri sportive cu 812 membri.

Cronologia evenimentelor importante din istoria Sibiului a fost întocmită de Marian Bozdoc pe baza surselor indicate AICI.
Dacă descoperiţi neconcordanţe sau dacă un eveniment important nu se regăseşte în listă, vă rugăm să ne contactaţi prin EMAIL.
Vă mulţumim!