1. home
  2. Oraşul de Sus
  3. Str. Cetăţii
  4. Str. Cetăţii nr. 26

Str. Cetăţii nr. 26


title}

după 1911

Casă formată din subsol, parter şi etaj de plan dreptunghiular cu latura lungă la stradă. Faţada la stradă este structurată pe şapte axe la parter, cu acces pietonal central şi opt la etaj. Cele două niveluri sunt separate printr-o cornişă şi un solbanc, între ele parapetul ferestrelor fiind decorat cu casete dreptunghiulare. Ferestrele etajului sunt încheiate în arc aplatizat. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu strada, are trei lucarne mici semicirculare.

Uşa de la intrare în arc semicircular, surmontat de o sprânceană realizată prin două volute afrontate.

Clădire ridicată pe locul a doua case unde şi-a avut sediul Brigada de Infanterie nr. 32.
După primul război mondial casa aparţine Universităţii Săseşti care a ridicat această clădire.

HARTA:

ALBUM FOTO