1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Mitropoliei
  4. Str. Mitropoliei nr. 1

Str. Mitropoliei nr. 1


title}

1898

Descriere:

Clădire situată la intersecţia cu str. S. Brukenthal, cu baza spre str. Mitropoliei unde faţada organizată pe 7 axe are în centru portalul în arc de cerc al gangului. Decoraţia neoclasicistă constă în bosaje din tencuială la parter, unde vitrinele înalte se termină în semicerc, ancadramente cu colţuri evazate şi fronton triunghiular la etajul I şi cu cornişe susţinute de pilaştri cu capiteluri corintice cu o mască în centru la etajul II, cornişă profilată pe console în formă de volută. La ambele nivele circulaţia se realizează printr-o cursivă pe console metalice pe cele trei laturi ale clădirii.

Istoric:

Clădire ridicată de Adolf Reissenberger pe locul a doua proprietăţi care îi aparţineau.
La parter era deschis magazinul de piele Munk A. & A Zimmermann, înlocuit după primul război mondial de magazinul de încălţăminte Ferdinand Friedmann.
După 1925 clădirea este cumpărata de Banca Oaşia care îşi instalează sediul aici.
Aici a funcţionat şi Societatea de turism Brădetul cea care a construit în 1937 cabana Fântânele.

În vechea clădire la nr. 3 au locuit la sfârşitul sec. XIX Ioan Raţiu şi Dr. Carl Albert Artz von Straussenburg.

HARTA: