1. home
  2. Centrul istoric
  3. Str. Mitropoliei
  4. Str. Mitropoliei nr. 6

Str. Mitropoliei nr. 6


title}

sf. sec. XV- înc. sec. XVI; sf. sec. XVIII- înc. sec. XIX

Clădire formată din subsol, parter şi etaj, are în dreapta portalul în semicerc al gangului, din piatră cu muchii teşite. Gangul boltit a vella, de factură gotică. Cele patru ferestre de la parter şi cele şase de la etaj au ancadramente dreptunghiulare. Ferestrele de la etaj păstrează tâmplăria tradiţională. Acoperişul în două ape, cu coamă paralelă cu faţada, este prevăzut cu trei lucarne ochi.

A locuit Iosif Sterca Suluţiu până la începutul sec. XX.
A locuit Dr. Octavian Rusu care era şi proprietar.
In perioada interbelică aici a funcţionat Oficiul public de plasare a forţei de muncă.

HARTA:

ALBUM FOTO